EGE Haber Girişi : 02 Haziran 2022 15:30

Geriş RES’in ikinci üretim lisansı da iptal edildi

Ankara 5. İdare Mahkemesi Muğla'nın Bodrum ilçesi, Geriş Mahallesi'nde kurulmak istenen rüzgar enerji santrali (RES) için verilen yeni üretim lisansına ilişkin yürütme durdurma kararı verdi.

Ankara 5. İdare Mahkemesi Muğla'nın Bodrum ilçesi, Geriş Mahallesi'nde kurulmak istenen rüzgar enerji santrali (RES) için verilen yeni üretim lisansına ilişkin yürütme durdurma kararı verdi. Mahkeme heyeti, T.C. Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin birinci üretim ruhsatının iptali için verilen kararın gerekçelerini de onayladı ve iptal nedeni olarak gördü.

voyage otel

 

Selçuk Arslan

 

 Muğla’nın Bodrum İlçesi  Geriş Mahallesi’nde yapım aşamasında ilçede yoğun tartışmalara neden olan Geriş RES projesi ile ilgili  yeni bir gelişme yaşandı. Ankara 5. İdare Mahkemesi Geriş Mahallesi'nde kurulmak istenen rüzgar enerji santrali (RES) için verilen yeni üretim lisansına da ilişkin yürütme durdurma kararı verdi.

 

Geriş’te kurulması planlanan Geriş Rüzgar Enerji Santrali'nde 39 yıl 1 ay 23 gün süreyle üretim faaliyetinde bulunmak üzere Rüzgar Elektrik Anonim Şirketi adına düzenlen üretim lisansı, hukuka aykırı olduğu, söz konusu RES projesi nedeniyle yaşam ve mülkiyet haklarının ihlal edildiği, doğal, tarihi, kentsel ve turistlik dokuya olumsuz etkilerinin olacağı, manyetik ve gürültü kirliliğine, peyzaj ve siluet etkisinin bozulacağı gerekçeleriyle geçtiğimiz yıl T.C. Ankara 7. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmişti.   

 

RES üretim ruhsatının mahkeme tarafından iptal edilmesinden sonra şirket yeni bir üretim ruhsatı aldı. Yeni üretim ruhsatı itiraz eden bir grup vatandaş söz konusu RES projesine yönelik düzenlenen üretim lisansının Ankara 7. İdare Mahkemesince iptal edildiğine, müdahil şirketin anılan lisans kapsamında ÇED, imar izinleri, kamulaştırma ve ruhsat işlemleri gibi yükümlülüklerin yerine getirilmediği, söz konusu projenin kaçak olduğu, söz konusu santralin bulunduğu alanı kapsayan imar planının yargı kararı ile yürütmesinin durdurulduğu, birinci lisansının iptal edilmesine ilişkin yargı kararını gereklerinin yerine getirilmeden verilen yeniden lisansın iptali ve yürütmenin durdurulması  talebiyle Ankara 5. İdare Mahkemesi’e baş vurarak dava açtı. Ankara 5. İdare Mahkemesi,  yaptığı inceleme sonucunda şirketin Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğide belirtilen zorunlu  yükümlülüklerini yasal süresi içerisinde yerine getiremediğini tespit etti.  Mahkeme, Geriş Rüzgar Enerji Santrali'nin 09.12.2021 tarihli ve  serili EÜ/10605-35/05094 sayılı üretim lisansında ise hukuka uyarlık bulunmadığını belirtti.

 

İncelemesinde, RES projesinin hayata geçmesi halinde telafisi güç ve imkansız zararların doğabileceğine vurgu yapan Ankara 5. İdare Mahkemesi, kararında şu hususları belirti:  “Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 7 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere, 28/04/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.” Mahkeme heyeti, T.C. Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin birinci üretim ruhsatının iptali için verilen kararın gerekçelerini de onayladı ve iptal nedeni olarak gördü.