GÜNCEL Haber Girişi : 03 Ocak 2022 10:26

 Maden Ocağı Projei için verilen 'ÇED Gerekli Değildir' Kararı İptal edildi

Muğla 3. İdare Mahkemesi, Menteşe’de yapılmak istenen mermer ocağı projesi için verilen “ÇED gerekli değildir” raporunu oybirliği ile iptal etti.

HABER MERKEZİ -  Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü; Muğla’nın merkez Menteşe ilçesine bağlı İkizce Mahallesi’nin Ekizce Tepesi mevkiinde, yapılması planlanan mermer ocağı projesinde “ÇED gerekli değildir” raporu vermişti. Mahalle sakinleri, raporun yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açmıştı. Muğla 3. İdare Mahkemesi’nin atadığı bilirkişi heyeti, kasım ayında mermer ocağının proje sahasında keşif yapmıştı. Keşif raporunda, şu değerlendirmelere yer verilmişti:

“…Proje alanına komşu durumdaki İkizce köyüne olan yakınlığı, planlanan faaliyet ile yörede yaşayan insanların tarım, hayvancılık gibi faaliyetleriyle olan çıkar çatışması göz önüne alındığında ÇED sürecinin işletilerek, sürece bölgede yaşayan ve faaliyet sonuçlarından etkilenecek halkın, katılımının da sağlanması, Proje tanıdım dosyasında, proje sahası ve etki alanlarına ait flora ve faunanın ayrıntılı olarak irdelenmediği, dosya da, saha da tespit edilen 71 familyaya ait 218 türden 152 fauna türünün BERN sözleşmesi Ek-II listesinde yer almasından dolayı faaliyet esnasında faunaya ait somut koruma tedbirlerine yer verilmediğinden biyolojik çeşitliliğin ve ekolojik dengenin korunması açısından ÇED gerekli değildir kararının biyolojik açısından uygun olmadığı…”

Muğla 3. İdare Mahkemesi, keşif raporunun ardından, 9 Aralık’ta; “ÇED gerekli değildir” raporunda hukuka uygunluk olmadığını değerlendirdi. Mahkeme, raporun iptaline karar oybirliği ile karar verdi. Mahkeme kararında, şu değerlendirmeler yapıldı:

 

"ÇED SÜRECİ İŞLETİLMELİ"

 

“Taraflara tebliğ edilen bilirkişi raporuna, taraflarca itiraz edilmediği ve bilirkişi raporunun da karara esas alınabilecek nitelik ve yeterlilikte olduğu değerlendirilmiştir. Dosyadaki bilgi ve belgeler ile bilirkişi raporunun birlikte değerlendirilmesinden; proje alanına komşu durumdaki İkizce köyüne olan yakınlığı, planlanan faaliyet ile yörede yaşayan insanların tarım, hayvancılık gibi faaliyetleriyle olan çıkar çakışması göz önüne alındığında, ÇED sürecinin işletilerek, sürece bölgede yaşayan ve faaliyet sonuçlarından etkilenecek halkın katılımının da sağlanması gerektiği,

 

"KARAR BİYOLOJİK AÇIDAN UYGUN DEĞİL"

 

Proje tanıtım dosyasında proje sahası ve etki alanlarına ait flora ve faunanın ayrıntılı olarak irdelenmediği, PTD’nda sahada tespit edilen 71 familyaya ait 218 türden 152 fauna türünün BERN Sözleşmesi EK-II listesinde yer almasından dolayı, faaliyet esnasında faunaya ait somut koruma tedbirlerine yer verilmediğinden biyolojik çeşitliliğin ve ekolojik dengenin korunması açısından kararın biyolojik açısından uygun olmadığı, ağaç kesilip kesilmeyeceğinin ve ağaçların yerlerinin ne şekilde rehabilite edileceğine değinilmediği, orman bütünlüğünün bozulma riskinin bozuk vasıflı ormanlık alanda çok daha fazla bulunduğu, bitkisel toprağın depolama ve sıyrılma unsurlarında yöntemin belli olmadığı, orman yangınlarıyla mücadelede etkin bir planlamanın söz konusu olmadığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.

SYK Dayanıklı Tüketim Malları San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılması planlanan II-B Grubu Maden Mermer Ocağı Projesi için alınan dava konusu 02/04/2021 tarihli ve E. 202189 sayılı çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir kararında hukuka uygunluk görülmemiştir."