• mesa
BODRUM ÖZEL Haber Girişi : 01 Haziran 2022 14:59

Bodrum’da tarihi Myndos antik kenti yapılaşmaya açılıyor

Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Bodrum’da 1. derecede korunması gerekli arkelojik sit alanı olan Myndos antik kentini yapılaşmaya açtı. 1 derece statüsü düşürülen anti kente sondaj çalışması başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gümüşlük Mahallesi’nde bulunan 1. derecede korunması gerekli arkelojik sit alanı olan Myndos antik kenti yapılaşmaya açılıyor.

radisson ilanı

 

Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 23.03. 2022 tarihinde aldığı karar ile 1. Derece korunması gerekli arkeolojik sit alanı içinde, sit alanı derecesini 3'e düşürdü. 3 . Derece sit alanına düşen anti kent böylece yapılaşmaya açılış oldu. Alınan karardan sonra Turizim İl Müdürlüğü tarafından bölgede sondaj çalışması başlatılmış durumda.

 

Prehistorik çağdan kalma yapılarında bulunduğu Myndos, MÖ. 4. yy da Mausollos döneminde yarımadanın ve Karya bölgesinin 3 önemli kentlerinden biriydi.

 

Konuya ilişkin Bodrum Kent Konseyi yaptığı açıklama ile karar tepki gösterdi. Kent Konseyi adına açıklama yapan Arkelog Ayşe Temiz, kentin tarihsel dokusuna dikkat çekti.

 

Temiz, "Myndos antik kenti prehistorik çağdan başlamak üzere günümüze kadar sürekli yerleşim görmüş, Özellikle MÖ 2. Bin de Kar ların önemli bir yerleşmesi olmuştur.Bu çağlardan kalma, yarımada üzerinde kyklopien tarzı dediğimiz büyük taşlar ile inşa edilmiş şehir suru çok önemlidir.Aynı zamanda , 3 ayrı limanı olan,bölgede ki tek liman şehridir. MÖ 332 de Büyük İskenderin doğu seferi sırasında şehir direnerek teslim olmamıştır. Roma çağında Caesar katilleri donanması ile Myndos limanına sığınmışlar ve 2 yıl süresince burada kalmışlardır. Myndos, Roma çağının çok zengin ve ekonomisi çok düzgün kentlerinden biri idi" dedi.

 

Yapılan arkeolojik kazılar sonrası bölgede tapınak, tiyatrove şehir kapıları gibi bir çok tarihi yapıtın tespit edildiğini belirten Temiz, "Karia Bölgesinin en önemli kentlerinden biri olan Myndos da bilim kurulları tarafından yapılan arkeolojik kazılar sırasında gerçekleştirilen jeoradar çalışmaları sonucunda,büyük çaplı bir tiyatro, bouleiterion ve tapınaklar ile şehrin kuzey kapısına ait 2 külenin temelleri ,sütunlu yollar ve gymnasion ,hamam,ve Bizans çağına ait kiliselerin kalıntıları tespit edilmiştir. Hal böyle iken1. derecede korunması gerekli olan bu antik kente ilişkin olarak Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23/03/2022 gün ve 11996 sayılı örmeği ekli kararında, 1. Derece korunması gerekli arkeolojik sit alanı içinde, sit alanı derecesini düşürmek ve yapılaşmaya açma amacı güden bir karar alınmıştır" diye konuştu.

 

Yapilan calismanin yasal dayanaginin olmadini belirten Temiz, "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesinde; Korunması gerekli olan taşınmaz Kültür varlıklarının sayımı ve tanımı yapılmış olup Myndos antik kenti kanunun bu maddesi kapsamına girmektedir. Aynı kanunun ilgili maddelerine göre Arkeolojik sit alanlarına yönelik bu tip yapılması istenen müdahaleler yasalar gereği ve bilimsel değerlendirmeler açısından çok sakıncalıdır" dedi.