• Nevavprestij
GÜNCEL Haber Girişi : 07 Mart 2024 11:08

Bodrum'da fahiş özel okul zammına tepki!

Bodrum'da fahiş özel okul zammına tepki!
Bodrum'da faaliyet gösteren özel bir okul 2024 yılı için fiyatlarına %300 oranında zam yaptı. Fiyat artışı sonrası ayaklanan veliler duruma tepkilerini gösterdiler

Yüksek ev kiraları fiyatlarıyla gündeme gelen Bodrum'da şimdi de fahiş özel okul fiyatları gündemde. Fiyat politikasını kabul etmeyen veliler Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlügü'ne konuya ilişkin dilekçe verdiler. Ögrenci velileri adına yapılan  açıklamada zam oranının geri çekilmesi istendi. 

voyage otel

 

 

Dilekçede  "Bodrum Özel Marmara Koleji (“Okul”) velisi olarak 05.03.2024 tarihinde Okul tarafından gönderilmiş olan “2024-2025 Eğitim Dönemi Fiyat Bilgisi” başlıklı e-postanın ekinde yer alan 2024-2025 eğitim öğretim yılı ücretlerinin Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin “Ücretlerin Tespiti” başlıklı 53.  Maddesi’ne uygun şekilde belirlenmediğinden hareketle işbu dilekçeyi düzenlemiş bulunmaktayım.

Malumunuz olduğu üzere, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin “Ücretlerin Tespiti” başlıklı 5. Bölüm 53.  Maddesi’ne göre okulların ara sınıflarının eğitim ücreti belirlenirken bir önceki eğitim öğretim yılında ilan edilen ücret, okulda devam eden öğrencilerin eğitim ücreti belirlenirken ise öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen ücret dikkate alınmalıdır. Bu ücretlere [(bir önceki yılın ortalama Yurt içi ÜFE+bir önceki yılın ortalama TÜFE)/2]+5 oranından fazla artış yapılamaz. Ayrıca yine Yönetmeliğin aynı maddesinin 5. fıkrasına göre yemek, kahvaltı, servis, etüt ve benzeri hizmetler karşılığında alınacak ücretler ayrıca tespit edilir ve bu hizmetlerden talep eden veliler faydalanır.
  
Diğer yandan, Okul’un 2024-2025 eğitim öğretim yılı için ilan etmiş olduğu ücretler ile benzer okulların aynı eğitim öğretim yılı için ilan ettikleri ve Genel Müdürlük internet sayfasında yayımlanan özel sözleşmelerinde sağlayacaklarını belirttikleri eğitim ve öğretim imkânlarına, gelişmelerine imkân verecek yatırım ve hizmetler ile diğer işletme giderlerine göre tespit edilmiş olan ücretler kıyaslandığında Bodrum Özel Marmara Koleji ilçemizin en pahalı okulu olarak değerlendirilmelidir.

Tüm bu açıklamalar doğrultusunda, Yönetmeliğin amir hükümlerine aykırı şekilde belirlenen ve çevre okulların açıkladığı ücretlere kıyasla fahiş bulduğumuz öğrenim ücretlerine itiraz eder ve bir önceki eğitim öğretim yılında ilan edilen ücrete göre ilan edilen ücretin yeniden belirlenmesini bunun mümkün olmaması halinde ise Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin “Ücretlerin İlanı” başlıklı 54. Maddesinin 1/d bendine göre ilan edilen ücretin altında bir ücretle kayıtların alınmasını ve ayrıca mevzuata uygun şekilde ilkokul ve ortaokul öğrencileri için yemeğin zorunlu tutulmamasını talep ederim.

Not: Ara sınıf velisi olarak bu dilekçe sunulmaktadır. Yasal %59 olmasına rağmen eğitim ücretinde yapılan artış %315 civarındadır." İfadelerine yer verildi.

 

 

VELILER TEPKİLİ 

 

 

Velilerin ortak açıklamasında "Marmara eğitim kurumları Bodrum velileri olarak bizler bu sene hukuksuz yapılan %315 civarındaki okul eğitim ve yemek ücret artışlarından son derece mağduruz.
Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim Kurumları yönetmeliği 5.bölüm, 53.maddesi gayet açık, net ve sade bir dille ara geçiş kademelerinde yapılacak eğitim zam oranını üfe+tüfe ortalaması +5 olarak sınırlamıştır.Bu oran bu sene %58 civarındadır.
Ancak çocuklarımızın eğitim hakkını böyle keyfi ve ticari biçimde neredeyse %315’e çekilmesine itiraz ediyoruz.Konuyla alakalı gerekli şikayet ve itiraz haklarımızı kullanacağız." denildi