• velx
EGE Haber Girişi : 14 Kasım 2022 15:30

Bodrum'da Baro Temsilcilik Seçimi Yenilenecek

Muğla Barosu, Bodrum İlçe Temsilciliği seçiminin 2 aday arasında yeniden yapılmasına karar verdi. 

Muğla Barosu, Bodrum İlçe Temsilciliği seçiminin 2 aday arasında yeniden yapılmasına karar verdi.  Sandıkta kazanan çıkmayınca Muğla Barosu eşit oy alan 2 aday arasında seçimin yeniden yapılmasına karar verdi.

neva prestij yapı

 

Seçim iptalini değerlendiren  Mevcut baro temsilcisi Av. Cavidan Karaöz Özyiğit, yönetmeliğe göre eşitlik durumunda kendisinin atanması gerektiğini iddia etti.

 

 Özyiğit yapılan seçime katılmayacağını açıklayarak konuya ilişkin şunları ifade ettti: "Muğla Barosu yönetim kurulu, 08/11/2022 tarihinde tüm ilçelerde Temsilcilik seçimi yapılmasına karar vermiştir. Bu karara göre, adaylar, temsilcilik adaylıklarını açıklamış, Bodrum Temsilcilik seçimine 4 aday ile gidilmiş, yapılan seçim, iki adayın eşit oy alması ile sonuçlanmıştır. 


Eşit oy alınması halinde uygulanacak kurallar gerek Avukatlık Kanunu 90. maddesinde gerekse TBB. Avukatlık Kanunu Yönetmeliği 56/f maddesinde ”Oyların sayımı yapılır ve sonuç en çok oy alandan en az oy alana doğru sıralanarak bir tutanakla tespit ve ilan olunur. Adayların aldıkları oylarda eşitlik olması halinde meslek kıdemi fazla olan, kıdemlerin eşitliği halinde ise adayların en yaşlısı ön sırada yer alır. Seçim sonuçlarını belirtir tutanağın bir örneği Türkiye Barolar Birliğine gönderilir" denilmektedir.

Yönetim kurulunca 15.11.2022 tarihinde eşit oy alan iki aday arasında tekrar secim yapılması yönünde alınan karar usul ve yasaya, teamüllere aykırı olarak alınmıştır. Ayrıca, 2014 senesinde de, Datça Temsilcilik seçimleri içinde aynı durum yaşanmış; önceki dönem Baro Başkanı ve yönetim kurulu, avukatlık kanunu ve yönetmelik hükümlerini aynen uygulayarak, eşit oy alan iki aday arasında kıdem esas alınarak belirleme yapılmıştır. Buna ilişkin itirazlarımı da yapmış bulunmaktayım.

Baro Yönetim Kurulu, 9.11.2022 tarihinde yaptığı toplantı ile eşit oy alan iki aday arasında seçim kararı almış, hatta tekrarlanan seçimde de, oyların yeniden eşit çıkması durumunda da seçimlerin bir kez daha yenilenmesi kararı alarak, hukuksuz ve kanunsuz bir karara imza atmıştır.

Yönetim kurulu, temsilcilik görevlendirmesinde temsilci atama yetkisini kullanmayarak temsilcilinin seçim ile görevlendirilmesine karar vermiştir. Ortaya bir seçim ve sandık konuldu ise seçime ve sandığa bağlanan tüm kurallar uygulanmalıdır.

Baro kamu görevi yapan bir meslek örgütüdür. Ve kendine özel Avukatlık Kanunu, Yönetmeliği bulunan bir meslek örgütüdür. Baro Yönetim Kurulları, kendi kanunu ve yönetmeliği ve teamüllere aykırı olarak bir karar alma yetkisine haiz değildir. 08.11.2022 tarihinde yapılan seçim, avukatlık kanunu ve yönetmeliğindeki esaslara bağlı olarak yapılmıştır. Seçim yapıldıktan sonra yeni seçim esasları da konamaz.  

Benim kurum, kişi ve makamlarla bir sorunum olmayıp, mücadelem baro yönetimin kurulu tarafından alınan, bu hukuksuz karara karşıdır. Zira; ortada yapılmış bir seçim ve kazanılmış haklarım söz konusudur. Yönetim Kurulunun bu kararına itiraz edilmiş, seçimin durdurulması talep edilmiştir. Usul ve yasaya, teamüllere aykırı olarak alınan 15.11.2022 tarihinde yapılacağı bildirilen seçime katılmak bu hukuksuzluğu kabul etmektir. Bu sebeple, böyle bir hukuksuzluk içine olmayacağımın bilinmesini, adıma oy pusulası düzenlenmemesini, aksi takdirde, her türlü itiraz ve yasal haklarımı kullanacağımın bilinmesini kamuoyuna saygılarımla duyururum.”