EGE Haber Girişi : 15 Aralık 2022 14:34

Bodrum Belediyesi’nden Cengiz İnşaat Açıklaması: Ruhsat  Mevzuat Hükümleri Gereği Verildi 

Bodrum Belediyesi’nden Cengiz İnşaat Açıklaması: Ruhsat  Mevzuat Hükümleri Gereği Verildi 
 Bodrum Belediyesi, Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından yapılması planlanan turistik tesisinin inşaat ruhsatının verilmesine ilişkin yaptığı açıklamada ruhsatın mevcut imar planı ile ilgili mevzuat hükümleri gereği verildiğini belirtti.

Bodrum Belediyesi, Göl Mahallesi, Gökburun mevkiinde Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından yapılması planlanan turistik tesisinin inşaat ruhsatının verilmesine ilişkin basın açıklaması yayınladı. Basın açıklamasında ruhsatın mevcut imar planı ile ilgili mevzuat hükümleri uygunluğu tespit edilmek sureti ile onaylandığı belirtildi.

voyage otel

 

BELEDİYE DAVA AÇMIŞTI

Söz konusu taşınmaza ilişkin Bodrum Belediyesi’nin açmış olduğu dava sonucunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılaşmanın önünü açacak doğal sit alanı değişiklikleri iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.  Bodrum Belediyesi açıklamasında “Kamuoyunda, Gölköy Mahallesine bağlı Gökburun’da bulunan ve Cengiz Holding’e ait taşınmaz ile ilgili çıkan haberler üzerine açıklama yapılması gereği hasıl olmuştur. Göl Mahallesi Gökburun Mevkii, 306 ada 1 parsel, Bakanlar Kurulu kararı ile 31.01.2006 tarihinde Turizm Merkezi ilan edildi. Özelleştirme Yüksek Kurulunun 01.06.2010 tarih ve 2010/31 sayılı kararı ile özelleştirme programına alınmış olup, bu tarihten önce söz konusu parsele ilişkin herhangi bir plan bulunmamaktadır. İlk olarak; Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 14.04.2011 tarihinde onaylanan “Türkbükü Doğusu Turizm Merkezi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli 1. Etap Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı kapsamında Turizm Tesis Alanı olarak planlanmıştır. Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16.03.2012 tarih ve 2012/38 sayılı kararı ile Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği onaylanmış olup, söz konusu plan değişikliğinde de Turizm Tesis Alanı olarak planlanmıştır. 2013 yılında Özelleştirme İdaresi tarafından satış işlemleri gerçekleştirilmiştir. 2021 yılında imar uygulaması Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından resen yapılmıştır. 2022 yılında Belediyemizce açılan dava sonucunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılaşmanın önünü açacak doğal sit alanı değişiklikleri iptal edilmiştir. Ancak yine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile, Muğla Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Komisyonu tarafından imar planlarının yürürlükte olduğuna ve yeni sit statülerine ilişkin kararlar alınmıştır. Arkeolojik Sit Alanlarına ilişkin Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından imar planının ve imar uygulamalarının geçerli olduğuna dair kararlar alınmıştır. Bodrum Tapu Müdürlüğü’nden tapu kayıtları ve şerhlere ilişkin görüşler sorulmuş, malik bilgileri tarafımıza iletilmiştir. Muğla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” yazısı iletilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Turizm Yatırım Belgesi düzenlenmiştir. İlgilinin imar durum belgesi talep etmesi üzerine, Belediyemizce Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bodrum Tapu Sicil Müdürlüğü ve Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü’ne sorulmak ve gerekli yazışmalar yapılmak sureti ile imar durum belgesi düzenlenmiştir. İlgilinin Temmuz 2022 imar durum belgesi ve ruhsat durum belgesi talep etmesi üzerine Yapı ruhsatı talebi, yine Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ve Muğla Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun uygun görüşleri ve onayları, ilgili kurumlarca düzenlenen Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı ve Turizm Yatırım Belgeleri ile Belediyemizce mimari projesinin yürürlükte bulunan imar planı ile ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğu tespit edilmek sureti ile onaylanmıştır. Belediyemizce yapılan tüm iş ve işlemler şeffaf ve kamuoyunun her türlü denetime açıktır.” İfadelerine yer verdi.

 

TMMOB BELEDİYE ÖNÜNDE EYLEM YAPTI

 

Öte yandan TMMOB Bodrum Temsilciliği Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaparak ruhsatın verilmesini protesto etti. Basın açıklamasına MUÇEP Bodrum iel vatandaşlarda da destek verdi. Basın  açıklamasını TMMOB İlçe Koordinasyon Kurulu sözcüsü Mustafa Erdoğan yaptı. Cennetkoy – Gökburun ile ilgili kronolojik bilgi veren Erdoğan, yargı kararına rağmen söz konusu taşınmazın Cengiz Holding’e verildiğini söyledi.     Erdoğan, söz konusu parsel ile ilgili olarak, Osmanlı döneminden hak iddiasında bulunan Bodrum’lu ailelerin olduğunu, bu ailelerin yargıya baş vurduğunu ve  yargılamanın devam ettiğini ifade etti.

 

Ruhsat kararının iptalini isteyen Erdoğan, TMOOB olarak itiraz edeceklerini belirterek, “ 08.12.2016 tarihli yargı kararından bu yana maliye hazinesine ait olan 423 bir parselde yapılmış ve yapılacak idari işlemlerin başta bu yargı kararı olmak üzere tüm yargı kararları dikkate alınarak yapılması anayasal zorunluluktur. Tüm tarafları hukuka ve yargı kararlarına uygun davranmaya davet ediyoruz.  Köylü Mehmet Efendinin tek evlik ruhsatı 6 ayda çıkmazken Cengiz İnşaata 4 günde ruhsat verilmiştir.6 Aralık’ta ÇED gerekli değildir kararını alan Cengiz inşaat 12 Aralık ta inşaat ruhsatını almıştır. Cengiz inşaat  1. Derece arkeolojik SİT alanına iş makinaları sokmuştur. Buradan sayın Ahmet ARAS a sesleniyoruz. Nasıl ki Milas Belediye sınırları içindeki Ağaoğlu Projesine aktif olarak tavır aldıysanız Bodrumu yaşanmaz, doğayı, arkeolojiyi, hukuku tahrip eden bu projeye verdiğiniz ÇED OLUMLUDUR KARARI alınıncaya malikler belirleninceye kadar ruhsatı derhal iptal edin. İdare hukuktan yana olmalı. TMMOB Bodrum İKK olarak tüm bu idari işlemlerle ilgili gerekli hukuki girişimlerimizi, itirazlarımızı yapmakta olduğumuzu, gerekli suç duyurularımızı yapacağımızı ve süreci her zaman ki gibi Bodrum’un Sakini değil Sahibi olarak takip edeceğimizi bir kez daha tüm kişi, kurum ve kuruluşlara hatırlatırız.  Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi hukuksuzluğa başvururlarsa başvursunlar.” Dedi