BODRUM ÖZEL Haber Girişi : 22 Haziran 2021 15:03

Yargı sahil işgalini ve ruhsatsız yapıları tescilledi 

Çevreciler, “hukuksuz, yasa dışı, haksız işgalinin önlenmesi ve alanın kamuya açılması için Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne, Muğla Büyükşehir ve Bodrum Belediyesi’ne ARTIK görevlerini yapmak üzere çağrı yapıyoruz” dedi.

“Casa Costa Evleri ve Butik Otel’in Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Alanların İşgali ve yine alandaki yapıların ruhsatsız olduğu kesinleşti. Mahkeme kararı sonrası Bodrum Belediyresi’ne çağrıda buluna Çevreciler, “hukuksuz, yasa dışı, haksız işgalinin önlenmesi ve alanın kamuya açılması için Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne, Muğla Büyükşehir ve Bodrum Belediyesi’ne ARTIK görevlerini yapmak üzere çağrı yapıyoruz” dedi.

radisson ilanı

 

 

Muğla’nın Bodrum İlçesi Gündoğan Mah. Kızılburun Mevkii, 5 pafta , 468 parselde kain “Casa Costa Evleri ve Butik Otel’in Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Alanların İşgali ve yine alandaki yapıların ruhsatsız olduğu kesinleşti. Gündoğan’daki otele ilişkin İzmir Bölge İdare Mahkemesi 24. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kamu yararı amacı ile yapılan dolgu alanında mevcut ruhsatsız yapılaşma ve işgallerin oluştuğu kararını onayladı.  Kararda, yerel mahkemenin E-N İnşaat A.Ş. sahipleri hakkında verilen kararı da onaylayan  Mahkeme, aynı kararda sanıklar hakkında işledikleri kıyı kanununa muhalefet suçu halen devam etmekte olduğundan, mahkemesince haklarında suç duyurusunda bulunulmasına oy birliği ile karar verdi.

 


Mahkemenin kararı sonrası aralarında kent Bodrum kent konseyi üyeleri, Peynir Çiçeği Derneği üyelerinin de bulunduğu çok sayıda çevreci burada basın açıklaması yaptı.  Casa Costa Evleri ve Butik Otel iskele kısmında yapılan açıklamayı Peynir Çiçeği Derneği başkanı Sema Höcek okudu.  Hukuk mücadelesinin detaylarını kamuoyu ile paylaşan  Höcek, “2005 yılı son aylarında eski Karada Otel’in el değiştirmesi ile yeni sahipleri E-N İnşaat A.Ş.  “Basit Tadilat” yani elektrik, su tesisatı, çatı tamiratı vb. gerekçesi ile Gündoğan Belediyesi’ne başvurup binaları yıkmaya, yeni inşaatlar yapmaya ve denizi doldurmaya başladılar. 2006 yılı Şubat ayında denize müdahale ve dolgu başlayınca Peynir Çiçeği Derneği olarak ilgili kurumlara başvurduk.  Resmi olarak yaptığımız şikayetlerin bir sonuç vermemesi üzerine suç duyurusunda bulunduk. Nihayet 2016 yılında Gündoğan Belediyesi Başkan ve meclis üyeleri hakkında görevi kötüye kullanma ve firma sahipleri hakkında da Kıyı Kanunu’na muhalefet sebebiyle dava açıldı.   Davayla ilgili yapılan iki ayrı bilirkişi incelemesi sonucu; 
Kısaca gelişmeler, tespitler;
- “12.03.2005 tarihli uydu fotoğrafında parsel önündeki dolgu alanın var olduğu, Uygulama İmar Planı onaylanmadan kıyıya dolgu yapılmış olduğu, yapılan kıyı dolgu imalatı neticesinde gerçekleştirilen imalatlar ile doğal yapının tamamen bozulduğu eski haline dönüşünün imkansız hale geldiği”,
Dolgu alana ait plan onaylanmadan kıyıya dolgu yapılmış olduğu kesinliktedir.
08.09.2005 tarihinde eksikler tamamlanmak koşulu ile dolgu planının Bakanlıkça onaylandığı,
Yani usulsüz, yasalara aykırı olarak DHTA alanda yapılmış olan dolgu alan hem Bakanlık hem de Gündoğan Belediyesi tarafından yasal çerçeveye sokulmaya çalışılmıştır. 
- 15.03.2006 tarihli uydu fotoğrafında bu dolgu alana ilave olarak bir takım yeni iskele imalatları yapılmış olduğu ve bu imalatlara yönelik gerekli ruhsat ve izinlerin alınmamış olduğu 12.03.2007 tarih ve 48.00.10/877 sayılı İl Bayındırlık ve İskan Bak. Müd. Yazısından anlaşıldığı,
- 03.02.2010 tarih 15 sayılı Gündoğan Belediye Meclisi’nde (bazı meclis üyelerinin şerh koyduğu) deniz tarafındaki dolguya ek dolgu alan (475.69 m2) yapılmasının uygun olduğu kararının alındığı,
- 03.02.2011 tarih ve 14 sayılı Gündoğan Belediye Meclis kararı ile ek dolgu kararı kaldırılarak iptal edilen bahsi geçen dolgu (yapılması planlandığı söylenen, oysa var olan) alanın yıkılmış olduğunun belirtildiği, 
- Peynir Çiçeği Derneği’nin; var olan bir dolguyu yasallaştırmak için bu plan tadilatının yapıldığı ve 01.04.2010 tarih ,30 sayılı Meclis kararı ile ilgili şirketin Belediye’ye bir adet Ford marka araç hibe etmesinin hukuka ve etik davranış kurallarına aykırı olduğu gerekçesi ile Savcılığa suç duyurusunda bulunduğu, 04.07.2017 tarihli Bilirkişi Raporu’na ek olarak Mahkeme Başkanlığının talep ettiği; tüm bu bilgi ve tespitlere ek olarak; 25. 03.2019 tarihli son Bilirkişi Ek Raporu’nda:
Bakanlıkça onaylı Dolgu Alan Sınırları İçerisinde bulunan fakat “Yapı Ruhsatı Olmayan” alanlar;   527 m2, ve 1236 m2 yüzölçümlü toplam 1736 m2 güneşlenme platformu, 1960 m2 yüzölçümlü, bahçe ve peyzaj düzenlemesi, olarak düzenlenen alan, 60 m2 iskele bölümü,  Dolgu Alan Dışında ve “Yapı Ruhsatı Bulunmayan” 28 m2 iskele bölümü bulunduğu, (Toplam = 3.784 m2 RUHSATSIZ ALAN), Kıyı Kanunu’na muhalefet edilmiş olduğu imalatların  3194 sayılı İmar Kanunu 5. Maddesine göre YAPI kapsamında olduğu, Belirtilmiştir. Ayrıca; binalarda da onaylı projeye aykırı bölümler, ruhsatsız yapıların mevcut olduğu bilirkişi raporlarında tespit edilmiştir” dedi.

 

 

“Belediyeyi göreve çağırıyoruz” 


Kaçak yapılara ilişkin Bodrum Belediyesi’ne baş vurduklarını ancak herhangi bir cevabın kendilerine verilmediğini belirten Höcek, “Bodrum Belediye Başkanlığı’na verdiğimiz 27.06.2019 tarih/36063 sayılı Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne sevk edilen Dilekçemiz ile; Mahkeme kararı ve Bilirkişi Raporu’nu da sunarak “Gündoğan Mah. Kızılburun Mevkii, 5 pafta , 468 parselde kain “Casa Costa” isimli sitede; kamu yararı amacı ile yapılan dolgu alanında mevcut ruhsatsız yapılaşma ve işgallerin ve de oluşturulan kaçak iskelelerin Belediyeniz yetkili birimlerince kaldırılarak, alanın Kamuya açılmasının temini yolunda gerekli iş ve işlemlerin yapılarak tarafımıza bilgi verilmesi”  istenilmişti. Ancak bugüne kadar tarafımıza hiçbir bilgi, yanıt verilmediği gibi ruhsatsız yapılar Casa Costa Sitesi ve otel sakinlerinin haksız, hukuksuz kullanımındadır. Kamunun kullanımına da kapalıdır. Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında olan tüm kamunun kullanımına açık olması gereken alanın; bilirkişi raporları ile tespit edilen, yargı kararı ile kesinleşen, hukuksuz, yasa dışı, haksız işgalinin önlenmesi ve alanın kamuya açılması için Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne, Muğla Büyükşehir ve Bodrum Belediyesi’ne ARTIK görevlerini yapmak üzere çağrı yapıyoruz.” Diye konuştu. Basın açıklaması sonrası otel çalışanları çevrecilere saldırmak istedi. Kısa süreli tartışma sonrası jandarmanın gelmesiyle olaysız bir şekilde basın açıklaması sona erdi.