• velx
ÇEVRE -YAŞAM Haber Girişi : 13 Eylül 2022 14:19

Yargı, MUÇEV'e 'dur' dedi

Fethiye Ekolojik Yaşam Derneği tarafından yapılan açıklamada, "Hem mahkemenin iptal kararının hem de dava sürecinde hazırlanan bilimsel raporun, hızla yok oluşa doğru giden Fethiye Körfezi için büyük bir kazanım olduğunu düşünüyoruz"dedi

MUÇEV Turizm Ticaret Limited Şirketi’nin Fethiye Tuzla Mahallesi’nde 300 yat kapasiteli ‘Tekne Bağlama İskelesi Projesi’ne verilen ‘ÇED gerekli değildir’ kararına Fethiye Ekolojik Yaşam Derneği tarafından açılan iptal davasında karar verildi.

radisson ilanı

 

Muğla 3. İdare Mahkemesi, ÇED Yönetmeliği'nin ekinde yer verilen “yat limanları” statüsünde değerlendirilmesi gerektiği için, yat limanı özelliklerini taşıyan proje ile ilgili olarak çevresel etki değerlendirilmesinin gerekli olduğu kanaatine vararak proje ile ilgili “ÇED gerekli değildir kararı” verilemeyeceğine hükmetti.

 

Bilirkişi raporunda; projenin bölgeye verileceği zararlar şu şekilde sıralandı:

"-Projenin dayanağını oluşturan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planlarında ve plan açıklama raporunda yer alan bilgiler ile bütünlük ve tutarlılık taşımıyor.

-Yapılacak işletmenin proje tanıtım dosyasının ve imar planı açıklama raporunun gerekli bilimsel ve teknik yeterliliğe sahip değil.

-İmar planı yapılaşma koşullarına “Kıyı Kanunu Uygulamasına Dar Yönetmelik” uyarınca da yat limanı statüsünde olan proje hakkında dava konusu kararın yanlış olduğu, ‘ÇED gerekli değildir’ kararı ile projeye başlanması hata olacak.

-Bu ölçekte bir yat limanının yapımı esnasında Fethiye İç Körfezinde gerçekleşecek dalga – akıntı – sediment taşınımı durumunun dikkate alınmıyor.

-Ayrıntılı bir ÇED raporu hazırlanarak iç körfezde, eldeki proje ile birlikte diğer yat limanları ve bağlama yapılarının bütünleşik olarak ele alınması gerekiyor.

-Akıntı ve sirkülasyon ile ilgili matematiksel modellemelere ihtiyaç duyuluyor.

-Projenin deniz canlıları üzerinde etkilerinin yeterince araştırılmamış."

 

'KARARIN BÜYÜK BİR KAZANIM OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'

 

Fethiye Ekolojik Yaşam Derneği tarafından yapılan açıklamada, "Hem mahkemenin iptal kararının hem de dava sürecinde hazırlanan bilimsel raporun, hızla yok oluşa doğru giden Fethiye Körfezi için büyük bir kazanım olduğunu düşünüyoruz. Birçok kez dile getirdiğimiz üzere körfez kirliliği Fethiye’nin en önemli sorunlarından biridir. Bu dava ile birlikte körfezimizdeki ekolojik yıkım bir kez daha dile getirilmiş ve artık hukuki kararlara da konu olmuştur. Yetkililerden; mahkemece verilen karara kulak verilmesini, Fethiye Körfezi’nin temizlenmesi için harekete geçilmesini, aranacak çözümlerde, bilimsel yöntemlerden ve katılımcı demokrasinin temel unsurlarından olan sivil toplumdan destek alınarak yol yürünmesini talep ediyoruz" denildi.