POLİTİKA Haber Girişi : 01 Eylül 2023 19:06

Özbek: Okullarda din adamları görevlendirmek laiklik ilkesine aykırı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yeni adli yıl nedeniyle açılış töreni düzenlendi. Muğla Barosu Bodrum İlçe Temsilcisi Onursal Özbek, konuşmalarında laiklik vurgusu yaptı.

 

voyage otel

 

 

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Adliye önünde  2023–2024 Adli Yılı Açılış Töreni düzenlendi. Törene Muğla Barosu Bodrum İlçe Temsilcisi Av. Onursal Özbek, adalet sistemini eleştirdi.

 

 

 

ÖNÜMÜZDEKİ ADLİ YILI KAYGIYLA KARŞILIYORUZ

 

Yaklaşık 50 avukatın katıldığı törende konuşan Özbek “Ülkemizde hak ve özgürlüklerin teminatı olan avukatların örgütlü gücünü temsil eden bizler, başlangıcında olduğumuz 2023-2024 Adli Yılı’nı bu sene de kaygıyla karşılıyoruz. Yeni bir adli yılı umutla ve heyecanla değil kaygıyla karşılamamızın sebebi, hak arama özgürlüğünün ve adalete erişimin her geçen gün zorlaşmasıdır. Bu durum, sadece avukatlara ait mesleki bir sorun olmayıp toplumun her kesimini etkilemekte, adalete olan güveni zedelemektedir.  Mesleğimizi evrensel insan hakları temelinde ve meslek onuruna yaraşır şekilde icra etmemiz için hukukun üstünlüğü, bağımsız yargı ve adil yargılanma hakkı ideallerinin hayata geçirilebilmesi ile savunma hakkına ve avukatlık mesleğine saygı gösterilmesi gerektiği gerçeğinin altını bir kez daha çizme zorunluluğu doğmaktadır” dedi.

 

Özbek açıklamasınını devamında ise “İçinde bulunduğumuz yargı sisteminde, avukatların mesleki tecrübeleri artık yasalardan ve hukuka yaraşır uygulamalardan değil ulusal çapta gittikçe büyüyen bir şiddet sarmalından, kontrolsüzce açılan hukuk fakülteleri sebebiyle maruz kaldığımız ekonomik sömürü halinden ve adaletin geç tecelli ettiği bir yargı sisteminden gelmektedir. Anılan sorunların ortadan kalkması, ulusal çapta bir adalet arayışının olmazsa olmaz ön koşuludur ve bu da avukatların ve avukatlık mesleğinin güçlendirilmesiyle mümkündür.Yeni adli yılda stajyer avukatların statülerinin, kamu avukatlarının özlük haklarının, engelli avukatların en temel haklarının güvenceye kavuşturulduğu bağımsız avukatlık faaliyetinin önündeki kurumsal ve yapısal engellerin kaldırıldığı, bağlı çalışan meslektaşlarımızın haklarının güvence altına alındığı, meslek alanının genişletildiği avukata yönelik ekonomik ve fiziki şiddeti engelleyecek mali ve idari önlemlerin alındığı, gerekli düzenlemelerin yapıldığı bir yargı düzenine kavuşmak istiyoruz” ifadelerinu kullandı.

 

 

 

SEMPATİK İSİMLER KOYARAK OKULLARDA DİN ADAMLARINI GÖREVLENDİRMEK

 

Özbek açıklamasını “Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutladığımız bu günlerde hukukun üstünlüğünün tesis edildiği, başta adil yargılanma hakkı olmak üzere hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı bir hukuk düzeni için savunma hakkına ve avukatlık mesleğine saygının gereklerinin yerine getirildiği bir adli yıl diliyoruz. Laik cumhuriyetin temelinin oyulmasına yönelik hukuk dışı tüm çabaların da karşısında olduğumuz bilinsin istiyoruz. Zamanında FETÖ’den çok çekti bu ulus. Bundan ders almak yerine başka tarikat ve cemaatlerin devlete sızmasının önüne geçilmesi için yetkilileri uyarıyoruz" diyerek konışmasını sürdürdü.