ÇEVRE -YAŞAM Haber Girişi : 08 Nisan 2024 08:08

Kuşadası halkı ayağa kalktı: Son doğal alanın yok olmasına izin vermeyeceğiz

Kuşadası halkı ayağa kalktı: Son doğal alanın yok olmasına izin vermeyeceğiz
Aydın’ın turistik Kuşadası ilçesinde bakir kalan son doğal alanın yapılaşmaya açılmak istenmesi ilçede ki STK’ların sert tepkisine neden oldu.

Kuşadası Sivil toplum Örgütleri yaptıkları ortak açıklamada  “Kemerönü Mevkii doğal alanının zengin kaynak değerlerinin ve rekreasyonel potansiyelinin sürdürülebilir kullanımı, alanın ekolojik bütünlüğünün bozulmamasına bağlıdır. Bu sebeple “Tabiat Parkı” koruma statüsü kapsamında korunması ve geleceğe yönelik olarak ekolojik temellere dayalı planlarının yapılması alandaki doğal ve kültürel değerlerin ve peyzaj bütünlüğünün gelecek kuşaklara bozulmadan aktarılmasını sağlayacaktır” denildi.

voyage otel

 

Aydın ilinin Kuşadası ilçe sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Türkmen Mahallesi, Kemerönü Mevkii 103 ada, 16 parsel numaralı, yaklaşık 240 dönüm genişliğindeki fundalık vasfındaki, ağaçlandırma ve rekreasyon imarlı alanın korunarak gelecek nesillere ulaştırılması için, sivil toplum örgütleri olarak Kuşadası Kaymakamlığı’na başvuru yaptı.

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü uzmanları ise Kemerönü mevkiindeki doğal alana gelerek incelemede bulundular.

 

KENT İÇERİSİNDE DOĞAL KALAN SON ALAN

 

Kuşadası sivil toplum örgütleri kent içinde günümüze kadar doğal haliyle ulaşan ve önemli ekolojik ve arkeolojik özellikleri bulunan doğal alanın korunması için STK’lar yaptıkları ortak basın açıklamasında  alanın korunması gerektiğini belirttiler. Açıklamada şu bilgilere yer verildi.

 

DOĞAL ALANIN ÖZELİKLİKLERİ:

 

Türkiye florasına göre Bitki Coğrafyası açısından Akdeniz’de yer almaktadır ve Davis (1965)’in kareleme sistemine göre C1 karesinde yer almaktadır. Doğal alan Bitki Coğrafyası olarak Akdeniz Bölgesinde yer almasına rağmen sahip olduğu lokal mikroklima bölgeleri nedeniyle Avrupa-Sibirya ve İran-Turan bölgelerinin de elementlerine sahiptir.

EKODOSD ve bilim danışmanı üyesi Prof. Dr. Ali Çelik iş birliğinde, aktif vejetasyon sezonunun farklı dönemlerinde arazi çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar kapsamında bitki örnekleri toplanarak, mevsimsel değişimlere bağlı gözlemler yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kuşadası kent sınırları içerisindeki doğal floranın en güzel örneklerinin olduğu bu alanda, 400’e yakın bitki türünün varlığı tespit edilmiştir. Ayrıca Pamukkale Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden bir öğrencinin bu alana ilişkin bir yüksek lisans tez çalışması bulunmaktadır.

Doğal alanda kekik, adaçayı ve orkide türleri gibi pek çok tıbbi ve aromatik bitki bulunmaktadır. Şahin, kerkenez, yılan kartalı ve baykuş türleri gibi birçok kuş türü ile tilki, yaban tavşanı, sincap, sansar, porsuk, domuz gibi memelileri de görmek mümkündür.

Doğal alanın denize inen kayalık yapısı içinde tüm dünyada 700 adet, Ege kıyılarında ise 100 adet kadar kaldığı bilinen nesli tehlike altındaki Akdeniz Foklarına (Monachus monachus) ait bir mağara bulunmaktadır. Bununla birlikte aynı kayalık alanda bulunan 3 mağarada ise yüzlerce kaya güvercini barınmakta ve üremektedir.

 

AKDENİZ FOKUNUN YAŞAM ALANI

 

Başta Akdeniz foku yaşam alanları olmak üzere, nesli tehlike altında bulunan memeli, kuş ve bitki zenginliği açısından hassas biyolojik çeşitlilik gösteren doğal alanın hiçbir koruma statüsü bulunmamaktadır.

Tek koruma alanı, antik döneme ait tescilli bir su sarnıcı yapısıdır.

Koruma alanlarının en önemli işlevleri olan bilimsel, eğitsel ve rekreatif hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi için hem konumu, fiziksel yapısı hem de kaynak değerleri açısından zengin bir potansiyele sahiptir.

Kemerönü Mevkii doğal alanı hareketli bir topografya içerisinde olup doğal bitki örtüsü ve kültürel değerleri ile Kuşadası kıyılarının görsel peyzaj kalitesi yüksek nadide bir alanıdır.

 

Bununla birlikte başta Kuşadası merkeze oldukça yakın bir mesafede olması sebebi ile yakın çevrede yer alan eğitim kurumları tarafından sıkça alana ziyaretler düzenleneceği ve her yaş grubundan öğrencilerle çeşitli eğitsel ve bilimsel faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği düşünülmektedir.

 

Ülkemizin önemli bir turizm destinasyonu olan Kuşadası’nın içinde yer alması ile birlikte Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı ve Efes Antik Kenti gibi önemli merkezlere yakın olması ve bu alanlara ulaşımı sağlayan geçiş yoluna çok yakın olması da alanın ekoturizm potansiyelini artıracak, ülkemizde yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından sıklıkla tercih edilen Tabiat Parkları arasında yerini alacaktır.

 

Ulaşımın kolay olduğu yürünebilecek mesafede olan Kemerönü Mevkii doğal alanı, sahip olduğu bu peyzaj değerleri ile botanik turları, fotoğrafçılık, manzara izleme ve yaban hayatı gözlemciliği gibi çeşitli rekreasyonel aktivitelere imkân sağlayacak yüksek potansiyelde bir alandır.

 

TABİAT PARKI KORUMA STATÜSÜNDE KORUNMALI

 

Kemerönü Mevkii doğal alanının zengin kaynak değerlerinin ve rekreasyonel potansiyelinin sürdürülebilir kullanımı, alanın ekolojik bütünlüğünün bozulmamasına bağlıdır. Bu sebeple “Tabiat Parkı” koruma statüsü kapsamında korunması ve geleceğe yönelik olarak ekolojik temellere dayalı planlarının yapılması alandaki doğal ve kültürel değerlerin ve peyzaj bütünlüğünün gelecek kuşaklara bozulmadan aktarılmasını sağlayacaktır.

 

,