• velx
ÇEVRE -YAŞAM Haber Girişi : 15 Kasım 2022 14:14

Kargı Koyu'nunu kurtaracak bilirkişi raporu

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın Datça’nın doğa harikası Kargı koyunun olduğu bölgeye otel yapılmasının önünü açan imar planı değişikliklerinin iptali istemiyle açılan davada bilirkişi heyeti ders niteliğinde bir rapor hazırladı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın Datça’nın doğa harikası Kargı koyunun olduğu bölgeye otel yapılmasının önünü açan imar planı değişikliklerinin iptali istemiyle açılan davada bilirkişi heyeti ders niteliğinde bir rapor hazırladı.

neva prestij yapı


Raporda heyet söz konusu alanın hiçbir şekilde yapılaşmaya açılmaması gerektiğini vurgulayarak yapılaşmanın bölgenin ekolojik ve tarihsel özelliklerinin bozulmasına neden olacağını anlattı. Heyet bölgenin yapılaşmaya açılması durumunda bölgedeki değerlerin geri döndürülemez şekilde yitirileceğini de vurguladı. Söz konusu alan aynı zamanda Özel Çevre Koruma alanı sınırlarında kalıyor.

 

 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 5 Nisan 2021 tarihinde, Muğla, Datça’da Kargı koyunun olduğu bölgeye otel yapılmasının önünü açan büyük ve küçük ölçekli imar planlarında değişiklik yaptı. Muğla Çevre ve Ekoloji Politikaları Derneği ile birlikte 41 davacı değişiklik kararına karşı değişikliklerin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle dava açtı. Çevreciler dilekçesinde iklim krizini anımsattı ve bölgenin de 1. Derece Doğal Sit alanı olduğu ile 3. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak belirlendiğine dikkat çekti. Dilekçede deniz için hayati öneme sahip deniz çayırlarına da dikkat çekilerek inşa edilecek otellerin Kargı koyundaki tekne demirlemesini arttıracağını belirtti.


‘Atıl olduğunu tespit ettik’


Özelleştirme İdaresi Başkanlığı mahkemeye verdiği savunmada özetle “Özelleştirme kapsam ve programına alınacak taşınmazlar belirlenirken taşınmazlara ilişkin ayrıntılı bir araştırma çalışması yapılmaktadır. Bu çalışmalar sonucu, söz konusu parselin bir kısmının planlı, bir kısmının plansız olduğu, herhangi bir fonksiyonu olmadığı ve atıl olduğu tespit edilmiştir” denilmesi dikkat çekti.

 

‘Korunması zorlaşır’


Danıştay 6. Daire Başkanlığı’nda görülen davada bilirkişi raporu çıktı. Raporda bölgenin yapılaşmamış dokusuna, bölgedeki zeytin ağaçlarına, bitki örtüsüne ve bölgenin içinden geçen antik yol güzergâhına yer verildi. Raporda “bölgeye turizm alanı ve günübirlik tesis kullanımı getirilmesinin ve dolayısıyla alanın yapılaşmaya açılmasının bölgedeki değerlerin geri döndürülemez şekilde yitirilmesine neden olacağı” vurgulandı. Plan değişikliği ile öngörülen yapılaşmaların söz konusu alan içerisindeki 1. Derece Doğal Sit Alanı ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı ile zeytinlik alanların gerçek anlamda korunmasının zorlaştırılacağına dikkat çekilen raporda bölgeye otel gibi tesislerin yapılmasının alanın görsel değerini de olumsuz etkileyeceği anlatıldı.


 

‘Hiçbir şekilde açılmamalı’

 

Halk TV'den Hazal Ocak'ın haberine göre, Raporda bilirkişi heyeti özetle şu çarpıcı görüşe yer verdi: “Sonuç olarak kurulumuz mevcut durumda ekosistem bütünlüğünü korumakta olan, deniz ile üç tarafından görsel ilişki kurabilen, içinden arkeolojik yürüyüş rotasının geçtiği dava konusu parselin hiçbir şekilde yapılaşmaya açılmaması görüşünde olup bu özgünlükleri dikkate almayan alanın ekolojik ve tarihsel özelliklerinin bozulmasına neden olacak dava konusu plan değişikliğimim şehircilik ilkeleri ile planlama esaslarıyla bağdaşmadığı görüşündedir.”