• velx
ÇEVRE -YAŞAM Düzenleme Tarihi : 15 Temmuz 2020 15:01 Haber Girişi : 15 Temmuz 2020 15:04

Karaburun’un RES Talanı Davası Anayasa Mahkemesi’nde!

BOZMA ve 2577 sayılı Kanun’un 20/A maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendi uyarınca DAVANIN REDDİ kararını Anayasa Mahkemesi’ne götürdü.

Karaburun Yurttaş Davacıları, Danıştay 6. Dairesi 2019/19280 Esas, 2020/1084 Karar No’da; BOZMA ve 2577 sayılı Kanun’un 20/A maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendi uyarınca DAVANIN REDDİ kararını Anayasa Mahkemesi’ne götürdü.
Karaburun Yurttaş Davacıları, Danıştay 6. Dairesi 2019/19280 Esas, 2020/1084 Karar No’da; BOZMA ve 2577 sayılı Kanun’un 20/A maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendi uyarınca DAVANIN REDDİ  (karar düzeltme yolunun kapalı olması) kararını, Anayasa Mahkemesi’ne götürdü.

voyage otel

Karaburun Yaylaköy’deki “Karaburun RES” Projesi’nin kapasite artışı ile ilgili Karaburun Yurttaş Davacılarının açtığı ve İzmir 3. İdare Mahkemesi’nin 2018/491 Esas, 2019/1000 kararı ile ÇED Olumlu kararını iptal ettiği proje için, davalı TC. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile davalı yanında müdahil olan ve İstanbul’da ikamet eden bir avukat tarafından temsil edilen 13 “Yaylaköylünün” temyiz istemlerine Danıştay 6. Dairesi 2019/19280 Esas, 2020/1084 Karar No’da; BOZMA ve 2577 sayılı Kanun’un 20/A maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendi uyarınca DAVANIN REDDİNE  (karar düzeltme yolunun kapalı olması) karar vermişti.

Danıştay’ın kararına karşı üst makama başvuru yolu kapalı olan davada Danıştay, temyiz aşamasında yerel mahkemenin kararını bozarken, aslında bilirkişi raporunu da kabul etmemiş, yeni bir bilirkişi incelemesi de istememişti. Temyiz sürecinde bir duruşma günü açıp tarafları bile dinlemeyen Danıştay, dava dosyasındaki davalı bakanlığın elinden çıkma belgeler ile yetinerek yerel mahkemenin kararını bozup davayı reddetmişti.

Karaburun Kent Konseyi tarafından yapılan konuyla ilgili açıklamada şunlar vurgulandı: “Karar; Lisansların ve ÇED Olumlu kararlarının defalarca “yaşamdan” yana iptal edildiği Karaburun Yarımadası’nda halkın adalete olan inancını ciddi bir şekilde zedelemiş, yurttaşların hak arama hürriyeti ve çabalarına zarar vermiştir.14.01.2019 tarihli T.C Cumhurbaşkanlığı kararıyla; AFETE MARUZ BÖLGE olarak ilan edilen ve RES Projeleriyle talan edilen Yayla Köy’ün bir de heyelan riski bahane edilerek Yarımada haritasından silinmesine, insana hoyrat bir uygulamayla “yenilebilir-temiz enerji” adı altında nadir doğasının, yaban hayatının, tarım, mera ve alanlarının, kadim kültürünün kısacası Karaburun’da yaşamın yok sayılmasına rıza göstermeyeceğimizin bilinmesini isteriz. T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı ÖÇKB sürecinin gerektirdiği davranış içine girmesini ve Karaburun Yarımadası’nın doğal değerlerini vahşice tahrip eden yatırımlara süreç sonuçlanıncaya kadar “dur” demesini, kamuoyu önünde tekrar talep ediyoruz.

Gelinen aşamayı kamuoyuyla paylaşmak için 18 Temmuz 2020 tarihinde, Saat: 11.00’de Karaburun İlçe Merkezi’nde yapılacak olan basın açıklamasına tüm doğaseverleri bekliyoruz.”