EGE Haber Girişi : 29 Şubat 2020 14:29

İzmir Barosu: Mültecilik siyasete alet edilmeyecek insani bir meseledir

İzmir Barosu’ndan yapılan açıklamada, “İktidar, mülteci sorununu yaşanan çatışmalı ortamda siyasal bir koz olarak kullanmaktadır. Mültecilik, siyasete alet edilmemesi gereken insani bir meseledir” denildi.

Göçmenlerin Avrupa’ya geçmesine engel olunmayacağı yönündeki kararın ardından İzmir Barosu açıklama yaptı.  Yazılı açıklamada şöyle denildi: Hükümet yetkilileri "artık mültecileri tutabilecek durumda olmadıklarını, yeni göç dalgasının kara ve deniz yoluyla Avrupa’ya geçmesine engel olunmayacağını" açıklamışlardır. 

Bu açıklamalardan görülmektedir ki iktidar, mülteci sorununu yaşanan çatışmalı ortamda siyasal bir koz olarak kullanmaktadır. Buna karşın, ısrarla altını çizmek gereken gerçek, mülteciliğin siyasete alet edilmemesi gereken insani bir mesele olduğudur. İltica, evrensel hukuk tarafından kabul edilmiş temel bir insan hakkıdır. Bu nedenle, gerek Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve gerekse başta AB olmak üzere tüm uluslararası kamuoyunu mültecilerin ihtiyaçlarını önceleyen bir insani yaklaşımı benimseyip uygulamaya davet ediyoruz. 


Muhtemel yeni göç dalgasında Yunan Hükümetinin tutumu ve adalardaki mevcut sıkışmışlık halinin çok ciddi sonuçları olacaktır. Bu bakımdan tüm bölge devletlerini uluslararası hukukun 1951 Cenevre Sözleşmesinde düzenlendiği uluslararası işbirliği ve sorumluluk paylaşımı kurallarını dikkate alarak insanı temel alan bir çözümü benimsemeye çağırıyoruz” denildi.