EKONOMİ Haber Girişi : 16 Nisan 2020 12:53

İyi Partili Turkkan, Turizmcilerin sıkıntısını TBMM'ye taşıdı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, turizmcilerin bu uygulamanın sektöre çok yardımcı olmadığını dile getirmesinden hareketle, turizmcilerin sıkıntılarını ve taleplerini TBMM gündemine taşıdı.

Türkkan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması isteği ile TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.  Önergesinde; “Acenteler otellere 2020 sezonuna karşılık 2020 yılı aylarına vadelendirilmiş avans çekleri vermiş ya da yaptıkları satışların bedellerini Erken Rezervasyon ödemeleri olarak otellere ödemiş, aynı Acenteler şu anda müşterilerden gelen iade taleplerini yerine getirebilmek adına kasalarındaki nakitleri ve tüm kredi limitlerini kullanarak ödeme iadesi yapmaya çalışmaktadır;” diyen Türkkan, ancak içinde bulunulan sıkıntılı ortamda  vadesi gelen çeklerin karşılığında beklenen satışlar gerçekleşmediği için çeklerin ödenememe riski bulunduğunu söyledi.  

radisson ilanı

 

2019 YILINDAKİ GECELEMELERİN YAKLAŞIK %25’İ BAKANLIK BELGESİ BULUNMAYAN TESİSLERDE GERÇEKLEŞMESİNE RAĞMEN KREDİ NEDEN YALNIZCA BAKANLIK BELGELİ TESİSLERE ÖZEL BİR KREDİ OLARAK SUNULDU?  

 

Türkkan önergesinde, “Gelinen süreçte Kültür ve Turizm Bakanlığı, konaklama tesislerinin ön ödemeleri iadesinde yaşanabilecek finansman sorununa çözüm getirmek amacıyla, Erken Rezervasyon ve Avans Geri Ödeme Kredisi’ni uygulamaya koymuştur; ancak bunun, sektöre çok yardımcı olamadığı dile getirilmektedir.” diye yazdı.  

 

OTELLER İLE ACENTELERİN 2021 ANLAŞMALARINI YAPIP BU SEZONA İSTİNADEN VERDİKLERİ ERKEN REZERVASYON ÖDEMELERİ VE DİĞER AVANS ÇEKLERİ İÇİN AYNI TARİHLERE DENK AVANS ÇEKLERİ VERMELERİ VE BU ÇEKLERİ DE BİR YIL VADELİ OLARAK TAHSİS EDİLECEK KREDİNİN ÖDEMESİ OLARAK TESLİM ETMELERİ İLE OLUŞAN BU CİDDİ NAKİT DARBOĞAZINI BİR YIL ÖTELEME İMKANI SAĞLANAMAZ MI?

 

İşte Türkkan’ın soruları:  

1-Turizm sektöründe içinde bulunulan sıkıntılı ortamda vadesi gelen çeklerin karşılığında beklenen satışlar gerçekleşmediği için çeklerin ödenememe riskine karşı Bakanlık olarak yeni bir düzenleme ve ödeme kolaylığı getirilmesi düşünülmekte midir, bunlar nelerdir, ne zaman hayata geçirilmesi düşünülmektedir?

2-Otellerin büyük bölümünün iadesini yapamadıkları tahsil edip harcadığı vadesi geçmiş olan çekler ve kredi ya da ciro ederek üçüncü şahıs ödemelerini yaptıkları vadesi gelmemiş olan çekler ile ilgili olarak herhangi bir yeni düzenleme getirilmesi düşünülmekte midir, bu düzenlemeler nelerdir, ne zaman hayata geçirilecektir, bu durumdaki otellerin mağduriyetinin nasıl giderilmesi düşünülmektedir?

3-Bu konuda oteller ile acentelerin bir sonraki yıl (2021) anlaşmalarını yapıp bu sezona istinaden verdikleri erken rezervasyon ödemeleri ve diğer avans çekleri için bir sonraki yıla aynı tarihlere denk avans çekleri vermeleri ve bu çekleri de bankalara, bir yıl vadeli olarak tahsis edilecek kredinin ödemesi olarak teslim etmeleri ile oluşan bu ciddi nakit darboğazını bir yıl öteleme imkanı sağlanamaz mı?

4-Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çözüm olarak sunulan Erken Rezervasyon ve Avans Geri Ödeme Kredisi nasıl uygulanmaktadır, bu krediyi kullanmak için firmaların hangi koşulları taşıması gerekmektedir? Bu kredi ayrım yapılmaksızın her firmaya verilmekte midir?

5-Bu kredi ile ilgili olarak sektör temsilcileri tarafından neden tam olarak sektöre yardımcı olamadığı dile getirilmektedir, Bakanlığın bu konuda bir çalışması var mıdır?

6-Erken Rezervasyon ve Avans Geri Ödeme Kredisi neden yalnızca Bakanlık Belgeli Tesislere özel bir kredi olarak sunulmuştur, 2019 yılındaki gecelemelerin yaklaşık %25’inin gerçekleştiği Bakanlık Belgesi bulunmayan Tesisler’in bu kredi kapsamı dışında tutulmasının gerekçeleri nelerdir, bu tesislerin de bu kredi kapsamına dahil edilmesi düşünülmekte midir?

 7-Bu krediye Bakanlık üzerinden müracaat edilmesi koşulu ile ilgili olarak bir düzenleme yapılması düşünülmekte midir?

8-Vadesinin 6 ay olması, açılacağı bile belli olmayan oteller için zaten tek başına tercih edilmemesi için yeterli olmaktadır. Şu anda bir tesis tahsil ettiği Erken Rezervasyon Ödemesini ya da avans çekini önümüzdeki aydan itibaren 6 taksitte ödemeyi acentesine teklif etse, büyük olasılıkla Acentelerin çoğu bunu kabul edecektir. Böyle bir düzenleme dikkate alınacak mıdır?

9-Kredi ile ilgili olarak “esasen ticari sır” sayılması gereken bilgi ve belgeleri Bakanlığa sunmak insanların zorunlu seçeneği olma durumunda kalmakta, bir yerde bilinen en güçlü oyuncu, Otellere ve diğer Acentelere ait belki asla edinemeyecekleri mahrem bilgiler (Yapılan ön ödeme tutarları, vadeleri, satış tutarları vb. gibi) temin edilmiş olmaktadır. Bu bilgilerin istenme gerekçesi nedir, bu bilgiler sunulmadan turizmcilere sözü edilen krediden yararlandırma olanağı getirilmesi düşünülmekte midir?

10-Bakanlık üzerinden talep edilen bazı belgelerin sunulması ve ticari sırların paylaşılması nedeni ile acente ve otellerin rekabet konusunda endişelenmemesi ve bu kredi tahsisinden yararlanmaktan geri kalmamaları için Bakanlık olarak bir düzenleme yapılması düşünülmekte midir? Acente ve oteller açısından bunun sonuçları düşünülmüş müdür?