• mesa
EGE Haber Girişi : 20 Temmuz 2022 11:31

İktidar, kesin korunacak hassas doğal sit alanlarında talanın yolunu açtı

Kesin Korunacak Hassas Alanlar’da izin verilecek faaliyetlere “Kamu yararı”, “Ulusal güvenlik” gibi muğlak ifadelere bağlanan 3 madde eklendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişkliği Bakanlığı, Doğal Sit Alanlarıyla ilgili ilke kararlarını değiştirdi. Son olarak 2019 yılında değiştirilen ilke kararları yürürlükten kaldırıldı. Kesin Korunacak Hassas Alanlar’da izin verilecek faaliyetlere “Kamu yararı”, “Ulusal güvenlik” gibi muğlak ifadelere bağlanan 3 madde eklendi.

radisson ilanı

 

Kararlar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Eklenen maddeler şöyle: 

* Kamu yararının gerektirdiği ihtiyaç hallerinde yol güzergahının kullanılması koşuluyla atıksu, içme suyu, doğal gaz ile elektrik ve iletişim hattı yapılabilir.

* “Kesin Korunacak Hassas Alan” tescili yapılmadan önce mevzuata uygun olarak yapılmış ve faaliyeti devam etmekte olan bir alt yapı uygulaması veya tesisi varsa mevcut uygulamaya veya tesise ilişkin ilave bir hat, yapı ya da benzeri yeni bir düzenleme yapılmaması koşullarıyla söz konusu mevcut uygulamalara yönelik asgari düzeyde bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları ile süre uzatımına izin verilebilir

 

* Ulusal güvenlik için zaruret arz eden tesisler yapılabilir.

 

* Dalyan ve lagün ekosistemlerinde doğal dengenin devamlılığının sağlanması amacıyla ilgili kamu kurumu görüşleri doğrultusunda ve herhangi bir yapı yapılmamak şartıyla alanın özelliğinden kaynaklanan geleneksel avcılık yöntemleriyle yapılan balıkçılık faaliyetlerine ve faaliyetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla mevcutların rehabilitasyonuna, bakımına ve onarımına izin verilebilir.

 

NİTELİKLİ KORUMA ALANLARINA GES KURULABİLECEK

 

Öte yandan bakanlığın yayınladığı yeni ilke kararlarına göre Nitelikli Doğal Koruma Alanlarında güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi (GES) kurulmasına izin verilebilecek. Önceki ilke kararlarında Nitelikli Doğal Koruma Alanlarına GES kurulmasına kesinlikle izin verilmeyeceği belirtiliyordu.