EGE Haber Girişi : 31 Mayıs 2021 16:00

Hayvanlara Kötü Muamele İddiası

AK-TUR Sitesi’nde hayvanlara kötü muamele yapıldığını iddia eden Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu üyesi hayvanseverler bir basın açıklaması yaparak tepki gösterdi.

Haber merkezi - Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu tarafından bugün Kent Konseyi ofisi önünde bir basın açıklaması yapıldı. Behçet Ak tarafından okunan basın açıklamasında site yönetimi tarafından sitedeki sahipsiz köpeklerin toplatılması için dilekçe yazıldığı, köpeklerin yemesi için etrafa çengelli etler konulduğu, yüksek dozlu uyuşturucu iğneler atılarak ölümlerine sebebiyet verildiği, başka bölgelere atıldığı, üzerlerine araba sürerek yaralandıkları ihbarlarının alındığı iddia edildi. Basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

radisson ilanı

“Kanun, sahipsiz hayvanların kendilerine yaşam alanı olarak seçtikleri yerlerde beslenme, barınma ve sağlıklarına gönüllü kişi ve ilgili kurumlarca desteklenip, ihtiyaçları karşılanarak, özgürce yaşamaları gerektiğini net bir şekilde ortaya koymuştur. 


 
Ancak, yakın bir tarihte Türkiye’de tanınan ve bilinen bir site olan Bodrum Aktur Sitesi Yönetimi tarafından site maliklerinin tamamına mail gönderilerek, sitede yaşayan köpeklerin saldırgan olduğu, yaralama ve ölümle sonuçlanan olaylara sebebiyet verdiği, bu sebeple köpeklerin toplatılması için Bodrum Belediyesi’ne dilekçe yazdıklarına dair gerçek dışı beyanlarla köpekleri ve onları besleyen komşuları hedef gösteren, site sakinlerini korku ve endişeye sevk eden, kutuplaştıran ifadelerde bulunmuşlardır. Aynı mailde, site sakinlerinden, kendilerine köpeklerin toplatılması konusunda destek olmaları istenmiştir. Bodrum’da büyük bir koyda kurulan 700 haneli Aktur Sitesinde 6 sahipsiz köpek vardır ve hepsi uysal, sakin, komut alan köpeklerdir, aynı zamanda çipli, aşılı ve kısırdır. 700 haneli siteye 6 köpek sığdırılamamıştır.

Oysa, uzun yıllardan beri Aktur Sitesinde, köpeklerin plaja alınmadığı ve hatta plaj girişlerine “köpek giremez” levhaları asıldığı, köpeklerin yemesi için etrafa çengelli etler konulduğu, yüksek dozlu uyuşturucu iğneler atılarak ölümlerine sebebiyet verildiği, başka bölgelere atıldığı, üzerlerine araba sürerek yaralandıkları, ceplerinde taş ve ellerinde sopa ile gezen insanlar tarafından şiddete uğradıkları, Belediyeye “köpeklerin toplatılması veya itlafı” talepli dilekçeler yazıldığına dair ihbarlar almaktayız ve bir kısmı maalesef somut delillerle tarafımıza ulaştırılmıştır. Aktur Sitesi Yönetiminden ve Aktur A.Ş.‘den konuyu görüşmek ve profesyonel destek ile çözmek için toplantı talep etmiş olsak da maalesef talebimize pandemi bahane edilerek olumsuz cevap verilmiştir. Bu süreçte, köpeklerin kapısının önünde yatmasından veya kendisi ile yürümesinden rahatsız olmayan insanlar, bir kısım site sakinleri tarafından sürekli olarak taciz edilmiş, hakarete maruz kalmış, besleme yapan insanlar gece yarıları gizli saklı besleme yapmak zorunda olduklarını dile getirmiştir. Üstelik, köpeğini tasması ile gezdiren sahipli köpeklere dahi tahammül edilmediği ve tepki gösterildiği de tarafımıza ulaşan bilgiler arasındadır. 

Sorunun bu kadar büyük boyutlara ulaşmış olduğu ve yönetimin sorunun çözümü noktasında gereken doğru adımları halen atmamış olması sebebi ile insan gördüğünde dahi kaçan, son derece iyi huylu ve ürkek, kimsesiz bir Sivas Kangal köpek, açıkça hayatı ile tehdit edildiği için koruma altına alınmak zorunda kalınmıştır, günlerce yemek yememiş, su içmemiş, yattığı yerden dahi kıpırdamamıştır. Kangala yuva aramak için açılan ilan altındaki yorumlarda, ilanda site ismi verilmemiş olması sebebi ile birçok kişi farklı sitelerin ismini vererek tahminde bulunmuştur. Bu yorumlar, hemen her sitede maalesef böyle sorunlar yaşandığı veya yaşanma ihtimali olduğunu da gözler önüne sermektedir. Köpeklerin kimsesi olmadığı veya insanların onlara güçleri yettiği için, kişiler arasındaki husumetlerde intikam aracı olarak kullanılması da oldukça yaygın bir davranıştır ve asla kabul edilemez. 

Kaldı ki, bu talepler kanuna açıkça aykırıdır.5199 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği Md21/d: Geçici bakımevlerinde sahiplendirilemeyen hayvanlar kontrolleri, aşıları ve tıbbi müdahaleler ile kısırlaştırmalar yapıldıktan ve operasyon yaraları kapandıktan en az yedi gün sonra kayıt altına alınıp, müdahale görmüş olduklarını gösteren işaretleri üzerlerinde olacak şekilde veteriner hekimin onayıyla alındıkları ortama geri bırakılır. Bu ortamlarda belediyeler, gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde besleme odaları kurar ve hayvanların beslenmesine yardımcı olur. Hayvanlar, hiçbir suretle ilgili belediye sınırları dışındaki bir ortama, ormanlık alana veya diğer yaban hayatı yaşam alanlarına bırakılmaz. Madde 20 ye göre Sahipsiz hayvanlara ilişkin her türlü işlem yasanın uygulayıcı olan Valilik Orman Su İşleri Müdürlükleri ve Belediyelere verilmiştir. Belediyeler dışında hiç bir kurum veya kuruluş, sahipsiz hayvanlara müdahale edemez, toplayamaz, bir yerden bir yere taşıyamaz. Madde 21 e göre, belediyelerin de kedi ve köpekleri toplaması kanunla net bir şekilde belirlenmiştir. belediyeler de kedi ve köpekleri sadece kısırlaştırma amacı ile toplar, kısırlaştırır, bakım ve tedavisini yapar ve sonra aldığı yere bırakır. Belediye de toplamayı gelişigüzel yapamaz, yasa maddelerini uygulamak zorundadır. Kediler için özel merkezi olmayan belediye kedi toplayamaz. Hiç bir hayvanın yeri keyfi olarak kısırlaştırma amacı dışında değiştirilemez, hayvan doğası gereği alıştığı ve yaşadığı yerde yaşamı kanunlar ile devlet tarafından desteklenir.

Aktur site yönetimi özelinde kanunsuz yaklaşımda bulunan tüm site yönetimlerini kanuna uygun davranmaya çağırıyor, kanunsuz her talep ve uygulamanın karşısında olduğumuzu ve bu hususta hukuksal yollara başvuracağımızı bildirip, tüm kişi, kurum ve kuruluşları yaşam hakkına saygılı olmaya davet ediyoruz.”

 

“BU TÜR OLAYLARA İZİN VERMEYİZ”

 

Yapılan bu suçlamalara karşın, AK-TUR A.Ş yönetimi kendi sorumluluklarında olan işletmelerde kesinlikle bu tür olaylara izin vermeyeceklerini, aksine hayvan hakları konusunda gerekli duyarlılığı gösterdiklerini belirtirken, AK-TUR Site yönetimi ise iddialarla ilgili sessizliğini koruyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapmayan site yöneticileri, bahse konu iddiaları muhatap almadıklarını dile getirdiler.