GÜNCEL Haber Girişi : 18 Nisan 2022 11:37

GESİFED, O ihalelerin iptalini istedi 

Muğla'nın Fethiye ve Dalaman koylarında gerçekleştirilmesi düşünülen mapa ve şamandıra ihalelerinin koyların tarihindeki en büyük tehditle karşı karşıya kaldığını vurgulayan  Güney Ege Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu ihalelerin iptalini istedi

Muğla'nın Fethiye ve Dalaman koylarında gerçekleştirilmesi düşünülen mapa ve şamandıra ihalelerinin koyların tarihindeki en büyük tehditle karşı karşıya kaldığını vurgulayan  Güney Ege Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED), ihalelerin iptalini istedi. 

 

 

Güney Ege Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED), yaptığğı yazılı açıklama, "Bu ihaleler ve gerçekleşecek benzer ihalelerde şartnameler, fiili, iktisadi ve hukuki detaylar
incelendiğinde aşağıdaki başlıklar altında büyük tehlikeler barındırdığını tespit etmek ve ifade etmek GESİFED olarak görev tanımımız gereğidir. Koylarımızın doğasının, su altı fauna ve posidoniaların korunması doğal güzelliğinin bu haliyle yaşatılması ülkemiz ve milletimiz için vazgeçilmez görevlerimizden olmakla birlikte bu ihaleler ile ilgili aşağıdaki sorun ve tehlikeler tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

 

 

İhale konusu olan bölgelerin 1 ve 3 derece doğal sit alanı içerisinde olduğu vurgusu yapılan açıklamada, "Uygulama, deniz üstünde otopark işletmeciliği şeklinde bir müessese oluşumuna imkan tanımaktadır. Halkın kullanımına ait olan deniz ve kıyılara, asıl sahibi olan vatandaşlarımız özgürce giremeyeceklerdir. Ülkemizin en katma değerli turizm ürünlerinden olan Mavi Yolculuk turizminin en önemli bölgelerinden olan koyları guletlerimizin kullanımına kapatmakta, koyların kullanımını randevulu ve ücretli hale getirmektedir. Bu durum Mavi Yolculuk faaliyetlerinin doğasına ve çalışma sistemine aykırı, teknik olarak uygulanamaz sorunlar içermektedir. Bu sektör bölge halkından oluşan binlerce çalışanı, ürettiği katma değer, yarattığı döviz girdisi ve temiz turizm özellikleriyle fazlasıyla özen gösterilmesi gereken sektörlerimizdendir. Hali hazırda yaşam alanı her geçen gün daralan Mavi Yolculuk faaliyetlerimiz açısından yıkıcı darbelerden biri de bu uygulamalar olacaktır. İhale kullanma izin şartnamesinin 8/A maddesi ile “Kullanma izni ihalesi sonucunda,
yapılacak yatırım için ön izne ihtiyaç duyulması halinde, adına kullanma izni verilecek yatırımcıya; fiili kullanım olmaksızın imar planı yaptırılması, değiştirilmesi ya da uygulama
projelerinin hazırlanması ve onaylatılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi için bir yıla kadar ön izin verilir.” denilmektedir. Bu sayede İhale alıcısına kira ödemeden bir yıllık fiili
kullanım hakkı tanınmıştır. Yine bu maddeye göre ihale alıcısına imar planı yaptırma, değiştirme ve uygulama projesi hazırlama hakkı tanınmıştır. Bu izin söz konusu koyların imara açılmasının önünü açmaktadır. İhaleye katılacak kişi yada şirketlerin yabancı sermeye ve yabancı ortaklıklara açık olması,
ileride yabancı ortak alabilecek olması da Kamu Yararı taşımadığı gibi ulusal güvenliğe zarar verecek niteliktedir.
İhaleye konu yer Muğla Fethiye ilçesinde olup, ihalenin sonuçlarından etkilenecek olan kişiler Fethiye’de turizm işi yapanlar, Fethiye halkı, Fethiye’yi de içine alan Mavi Yolculuk sektör mesuplarıdır." denildi.

 

 

Açıklamnın devamında ise şu ifadeler yer verildi:  "Buna rağmen ihale ilanında ihalenin Bakanlık Merkez binasında yapılacağı belirtilmiştir. Yine ihale dokümanlarının açık kanallardan yayımlanmaması, ihale konusu koyların uydu fotoğraflarının görülmesi için katılımcıların Ankara’ya gitmek zorunda bırakılması durumları tamamen ihaleye katılımı engellemeye yönelik olup rekabet ortamınıortadan kaldırmıştır. Ayrıca ihale ilanı ile ihale süresi arasında ilanda belirtilen koşulları hazırlamak ve ihaleye katılmak fiilen mümkün değildir. İhaleler bu haliyle usulüne uygun yapılmamıştır."