• velx
EGE Haber Girişi : 02 Kasım 2022 17:36

Ege Bölgesi’nde de eğitim emekçileri hakları için iş bıraktı

Ege Bölgesi illerinde de eğitim emekçileri, Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) başta olmak üzere; ekonomik ve sosyal talepleri için iş bıraktı.

Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde olduğu gibi Ege Bölgesi illerinde de eğitim emekçileri, Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) başta olmak üzere; ekonomik ve sosyal talepleri için iş bıraktı.

neva prestij yapı

 

Muğla'nın Bodrum ilçesinde  Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) düzenlemesine tepki gösteren Eğitim Sendikaları Güç Birliği üyesi öğretmenler, bir günlük iş bıraktıklarını dile getirdiler.
Bodrum Belediye Meydanı’nda bir araya gelen öğretmenler, “Kariyer hiyerarşisine hayır”, “Kariyer basamakları sınavı iptal edilsin”, “Memnuniyet değil mecburiyet”, “ÖMK iptal edilsin”, “Öğretmen Dünya’yı değiştirir” yazılı dövizler açtı.

Basın açıklamasını Eğitim Sen adına Yüksel Okyay ve Gönül Ay ile Teç Sendikası adına Mehmet Kara okudu. Açıklamada “Öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştıran, öğretmenlerin ekonomik sorunlarına çözüm üretmeyen, eşit işe eşit ücret ilkesini ortadan kaldıran, öğretmenler arasındaki ayrımcılığı ve eşitsizliği derinleştiren Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) düzenlemesine yönelik yoğun tepkilere rağmen, MEB ısrarla somut bir adım atmamaktadır. Öğretmenlerin, eğitim emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarına ilişkin sorunları Milli Eğitim Bakanlığı’nın gündeminde değildir. Yıllardır ekonomik, sosyal ve özlük haklarımıza ve geleceğimize yönelik taleplerimiz görmezden gelinmekte, insanca yaşam ve insan onuruna yakışır ücret taleplerimiz yok sayılmaktadır. Bugün ülkemizin her tarafında, Türkiye sendikal mücadele tarihinde neredeyse benzeri olmayan bir ortak duruş birlikteliği oluşturulmuştur. Bugün 14 eğitim sendikası olarak üretimden gelen gücümüzü kullanacak, iş bırakarak kararlılığımızı gösterecek, ders vereceğiz" denildi. 


öğtermenler taleplerini şöyle sıraladı: "Bizler, 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak kariyer basamakları sınavının iptal edilmesini, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun, TBMM’de yeniden ivedilikle ele alınarak yeni bir meslek kanununun tüm eğitim sendikalarının ve öğretmenlerin görüşleri alınarak düzenlenmesi için bugün iş bırakıyoruz. Bizler, eğitim-öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ayrım gözetmeksizin tüm eğitim emekçilerine bir maaş tutarında ödenmesi için bugün iş bırakıyoruz. Bizler, kamu emekçilerinin yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret alması için bugün iş bırakıyoruz. Bizler, 3600 ek gösterge düzenlemesinin eksik olduğunu görüyoruz ve 1. dereceye gelmiş tüm kamu emekçilerine 3600 ek gösterge verilmesi için bugün iş bırakıyoruz. Ataması yapılmayan ve bu nedenle özel sektör eğitim kurumlarında köle gibi çalıştırılan öğretmenlerin de insan onuruna yaraşır hak ve ücrete ulaşmaları için iş bırakıyoruz. Bizler, eşit işe eşit ücret ilkesine uygun olarak farklı ücret ve istihdam şekillerine son verilmesi, 4bli sözleşmeli tüm kamu emekçilerinin kadroya geçirilmesi için bugün iş bırakıyoruz. Bizler, fiilen görevde olan kamu emekçilerine uygulanan mülakat uygulamasına son verilmesi için bugün iş bırakıyoruz. Bizler, tüm kamu emekçilerine sosyal devlet ilkesi gereği ayrım yapılmaksızın; giyim, ulaşım, barınma, beslenme, yakıt, kira yardımı, aile ve çocuk yardımlarının iyileştirilmesi ve vergi dilimi adaletsizliğine son verilmesi bugün iş bırakıyoruz. Öğrencilerin en temel hakkı olan eğitim, barınma ve beslenme haklarının, sosyal devlet anlayışıyla devlet güvencesine alınması ve kamusal eğitim sağlanması için bugün iş bırakıyoruz. "

 

 

İzmir Aliağa ilçesinde Demokrasi Meydanı’nda bir araya gelen eğitim emekçileri ortak açıklama yaptı. 14 sendikanın çağrısıyla bir araya gelen eğitim emekçilerine Petrol-İş Aliağa Şubesi ve emek demokrasi güçleri de destek verdi. Sık sık, “ÖMK geri çekilsin”, “Saraylarda değil alanlardayız”, “Yandaşlara değil eğitime bütçe” sloganlar atıldı.

 

Ortak basın açıklamasını okuyan Eğitim-İş Temsilcisi Emre Kara, “Bizler birer öğretmen sorumluluğuyla, sadece bu kanuna karşı değil, eğitimin ve eğitim çalışanının kronikleşen sorunlarına karşı sesimizi yükseltiyor, irade gösteriyoruz. Tüm eğitim sistemi ve dolayısıyla ülkenin geleceği için haklı taleplerimizin cevap bulmaması halinde, eylemliliğimizi artırarak sürdüreceğimizi ilan ediyoruz” dedi.

 

“İHTİYACIMIZ KARİYER DEĞİL GÜVENLİ GELECEKTİR”

 

Bergama’da ise yine ortak açıklama için eğitim emekçileri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya geldi. Ortak açıklamayı Eğitim Sen Bergama Temsilcisi Şirin Ünal ve Eğitim-İş Temsilcisi Asiye Bardakçı okudu. Açıklamada, “Öğretmenlerin temel haklarını, ekonomik taleplerini ve iş güvencesi başta olmak üzere sosyal, demokratik ve özlük haklarını güvenceye alan yeni bir meslek kanunu hazırlanmalıdır. Eğitim emekçilerinin ihtiyacı kariyer değil, insanca yaşayacak ücret, sağlıklı çalışma koşulları ve güvenli gelecektir” denildi.

 

“BU YANLIŞTAN GEÇ OLMADAN DÖNÜLMELİDİR”

 

İzmir merkezde ise iki ayrı eylem gerçekleştirildi. Eğitim Sen üyesi emekçiler sabah saatlerinde Bornova, Karşıyaka gibi birçok ilçe toplanarak Konak Eski Sümerbank önündeki açıklamaya katıldı.

,

Konak’ta yapılan açıklamaya Eğitim Sen, Anadolu Eğitim Sen, Özel Sektör Öğretmenleri, siyasi partiler, İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, KESK'e bağlı sendikaların temsilcileri de katıldı. Kitle, "Zafer direnen emekçinin olacak", "Karanlığa teslim olmayacağız", "Hükümet yasanı al başına çal", "Genel grev genel direniş", "Susma haykır ÖMK'ya hayır" sloganları attı. Ortak açıklamayı okuyan Eğitim Sen 5 No'lu Şube Başkanı Özcan Çetin, “19 Kasım tarihinde gerçekleşecek kariyer sınavının derhal iptal edilmesini, eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ayrım gözetmeksizin tüm eğitim çalışanlarına bir maaş tutarında ödenmesini, tüm eğitim çalışanlarına yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret artışı sağlanmasına ilişkin düzenleme yapılmasını, kamuda mülakat uygulamasına son verilmesini, vergi dilimi adaletsizliğine son verilmesini istiyoruz" dedi. Çetin, Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrı yaparak, “Çağrımız, kariyer basamakları sınavını yapmaması ve Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu bütün sonuçlarıyla birlikte derhal iptal etmesidir. Eğitim sendikalarının ortak sesi duyulmalı, yapılan yanlıştan çok geç olmadan geri dönülmelidir” diye ,konuştu.

 

“HAKLI MÜCADELEMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Eğitim-İş üyesi öğretmenler ise Konak Cumhuriyet Meydanı’nda toplanarak, “Sarayın değil halkın öğretmeniyiz”, “Laik, bilimsel, demokratik eğitim”, “Öğretmeniz haklıyız kazanacağız” “AKP elini mesleğimden çek” sloganlarıyla Gündoğdu Meydanı’na yürüdü.

 

Basın açıklamasını Eğitim-İş Genel Sekreteri Cengiz Sarıyer okudu. ÖMK’ya karşı ilk günden beri itirazın örgütleyicisi olduklarını söyleyen Sarıyer, “Öğretmenlik zaten bir uzmanlık mesleğidir. Her öğretmen uzmandır diploması da uzmanlık belgesidir dedik. Siz kendi diplomalarınıza bakın dedik. Teslim edilmesi gereken haklarımızı yeni ve keyfi şartlara bağlayan ezbere dayalı bir sımav sonucunda bizi yeni sıfatlara sıkıştıracak olan, okullarda çalışma barışını bozacak ve öğretmenin mesai saati dışındaki vaktini de gasbetmeye niyetli bu kanun sadece eğitim emekçileri açısından değil tüm eğitim sistemi açısından büyük bir tehdittir. Fakat hükümet bu konuda geri adım atmayacağını gösterdi. Şimdi biz de haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi gösteriyoruz” dedi. 

 

DENİZLİ'DE GREVE ÇIKAN ÖĞRETMENLER ÖMK İPTALİ İÇİN YÜRÜDÜ

 

Denizli'de greve çıkan eğitim emekçileri ÖMK'nin iptali için Gazi İlkokulundan Çınar Meydanı’na yürüdü. Eğitim Sen, Eğitim-İş ve diğer sendikaların üyelerinin katıldığı eylemde öğretmenler “Sınav, ünvan istemiyoruz! Eşit işe eşit ücret” ortak pankartıyla yürüdü. Yürüyüşte, “Birleşe birleşe kazanacağız”, “Direne direne kazanacağız”, “Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek” sloganları atıldı.

Yürüyüşe siyasi parti temsilcileri de destek verdi. Basın açıklamasını sendika temsilcileri sırayla okudu. Açıklamada, ÖMK iptali başta olmak üzere ekonomik talepler ile öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırılmasına karşı talepler sıralandı. Açıklamada ortak mücadele vurgusu öne çıktı.