POLİTİKA Haber Girişi : 24 Kasım 2023 14:55

Bodrum Vanlılar Derneği, demokrasi tutum belgesini açıkladı! Temsiliyet kırmızı çizgimiz…

 Bodrum Vanlılar Derneği, demokrasi tutum belgesini açıkladı! Temsiliyet kırmızı çizgimiz…
Bodrum Vanlılar Derneği, demokrasi tutum belgesini açıkladı. Açıklamada, “Demokratik ve şeffaf bir toplum açıdan yerel bu satırları yazıyoruz. Çağrımız, Bodrum için ortak aklın ön planda olduğu bütünleştirici ve yönetilebilir bir yerel yönetim anlayışıdır

Bodrum Vanlılar Derneği, demokrasi tutum belgesini açıkladı. Açıklamada, “Demokratik ve şeffaf bir toplum açıdan yerel seçimler öncesi bu değerlendirmeyi gerekli görmekteyiz. Kaleme aldığımız bu satırlar bodrum için ortak aklın ön planda olduğu bütünleştirici ve yönetilebilir bir yerel yönetim anlayışı çağrısıdır” denildi.

voyage otel

 

Bodrum’da faaliyet gösteren Bodrum Vanlılar Derneği yaklaşan seçimler öncesi, sivil siyaset vurgusu yapan demokrasi tutum belgesini açıkladı.  Dernek olarak  aktif siyasetin dışında olduklarını ve sivil siyasetin geliştirilmesi gerektiğini yazılı açıklamasında demokrasi  mesajı verdi.

 

Demokrasinin tarihsel sürecinin tanımlandığı açıklamada “Demokrasi kavramı, Eski Yunan medeniyetinden günümüze farklı isimler (klasik demokrasi, korumacı demokrasi, korporatif demokrasi, çoğulcu demokrasi vb.) alarak geldiği için birçok tanımı ve türü bulunmaktadır.

Kısaca egemenliğin halka ait olmasını sağlayan demokrasi, günümüzde en iyi yönetim şekli olarak kabul edilmektedir. Halk tarafından egemenliği kullanılması ise temsili demokrasi ve doğrudan demokrasi sayesinde gerçekleşmektedir. Temsili demokraside, halkın egemenliği temsilciler aracılığıyla sağlanırken, doğrudan demokrasi uygulamasında ise egemenlik hakkı doğrudan halk tarafından kullanılmaktadır.

Tarihsel süreçte demokrasi yönetim şeklinde yaşanan gelişmelere bakıldığında, halkın yönetim sürecine dolaylı olarak (temsilciler aracılığıyla) değil doğrudan katılmasına imkân sağlayan uygulamalara daha çok önem verildiği görülmektedir. Yönetime doğrudan katılma, demokrasiyle özdeşleşen anahtar bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.  Günümüzde doğrudan demokrasi uygulamaları  her ne kadar yerel düzeyde gerçekleşse de yetersiz seviyededir. Yerel düzeyde halkın ortak ihtiyaçlara yönelik konularda söz sahibi olması ve karar verme sürecine doğrudan katılması oldukça önemlidir.  Bu bağlamda Türkiye’de de doğrudan demokrasi uygulamasının en iyi örneklerinden biri olarak ise  yöre dernekleri  gösterilmektedir.  Dernekler gerek hitap ettiği toplumun yapısal özelliklerini gerekse de talep ve beklentileri açısından önem arz ediyor. Dernekler, toplumsal taleplerin doğrudan yönetimlere aktarılması ve takibinin yapılmasında en önemli kamu gücü konumundadırlar.” İfadelerine yer verildi.

 

 

BODRUM İÇİN ORTAK AKIL

 

Açıklamada, derneklerin kamuoyu açısından önemli işlevlerinin olduğu ifade edilerek, Bodrum için ortak akıl vurgusu yapıldı. Açıklamanın devamında, “Dernekler, yürüttükleri çalışmalarla dördüncü güç veya kamuyu baskı unsuru açısından demokraside denetim işlevi de görmektedirler. Demokrasinin esasını oluşturan ve bu değerli çalışmalarımızın kurumsallaştığı çatı olan Bodrum Vanlılar Derneği olarak demokratik ve şeffaf bir toplum açıdan yerel seçimler öncesi bu değerlendirmeyi gerekli görmekteyiz. KALEME ALDIĞIMIZ BU SATIRLAR BODRUM İÇİN ORTAK AKLIN ÖN PLANDA OLDUĞU BÜTÜNLEŞTİRİCİ VE YÖNETİLEBİLİR BİR YEREL YÖNETİM ANLAYIŞI ÇAĞRISIDIR. Derneğimiz, kurulduğu günden bu yana toplumun her kesimine eşit hizmet eden, özelde hitap ettiği Van toplumunun, genelde ise Bodrum’daki toplumsal yapının ilke ve esaslarını hep önemsedik. Toplumsal dayanışmayı ve toplumsal yararı olan her çalışmanın da parçası olduk. Üretken, ürettiğini de başta Vanlı hemşerilerinin hizmetine sunan ve kamu yararına dönüştüren misyonumuzla yerel seçimlerde üstleneceğimiz rol yine  ‘BİRLEŞTİRİCİ VE  TOPLUMSAL İHTİYAÇLARIMIZA YÖNELİK POLİTİKALAR OLACAKTIR’. “ denildi.

 

Temsiliyet vurgusu yapılan açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:  “Bugünden başlayarak seçim sürecine kadar demokratik ve şefaat bir toplum için ortaya koymuş olduğumuz ilke ve esaslarımıza sahip çıkarak dik durmaya devam edeceğiz. Şahsi çıkar ve beklentilerden ziyade hemşerilerimizin geleceğine, toplumsal faydaya ve demokrasiye katkısı olacak politikalara destek vereceğimizi ifade ediyoruz. Demokrasinin olmazsa olmazı olan liyakati olmayan hiçbir kişi, kurum veya siyasi anlayışla birlikte olmamız söz konusu değildir. Bodrum’da  binlerce seçmeni olan Van Derneği, olarak hemşerilerimizin istek ve beklentilerini dikkate alacağız. Hemşerilerimizin yararına olacak toplumsal politikalara destek vereceğiz. Doğrudan demokrasi açısından temsil hakkı kırmızı çizgimizdir. Bodrum’da ticaret hacminin büyük yüzdesini oluşturan toplumsal kesim olarak, ürettiğimiz ölçüde yönetmek de istiyoruz. Kentin yönetiminde yer alacak  yönetecek potansiyelimiz de bulunuyor. Ve bu talebimiz kırmızı çizgimiz olduğu kadar demokrasinin de esasıdır. Yine bu bağlamda demokrasi farklılık olmadan olmaz diyoruz. Demokratik bir toplumun gereği olarak hiçbir ayrım yapmadan tüm düşüncelere eşit mesafedeyiz ve olacağız. Tüm siyasi oluşum ve partilere eşit duracağız. Her daim hukukun üstünlüğünü savun bir sivil toplum kuruluşu olarak, demokratik değerler ve yasalar nezdinde hizmetimiz sürecek. Görüldüğü üzere,  Yöre dernekleri,  kitlesinin yönetimlerde kendi talepleriyle doğrudan söz sahibi olmasını sağlayan ve dolayısıyla doğrudan demokrasiye örnek teşkil  yapılarıdır. Bodrum Vanlılar Derneği, olarak bu gerçekliğe dikkat çekmek amacıyla bu açıklamayı yapmış bulunuyoruz. Tüm toplumsal dinamiklerinin kendi talebiyle, kendi rengiyle ve kendi anlayışı ile katıldığı bir yerel yönetim talebimizi bir kez daha ifade ediyoruz.  ORTAK BİR BODRUM AKLI İÇİN BİRLİK OLALIM…”