• Nevavprestij
POLİTİKA Haber Girişi : 04 Haziran 2024 10:41

Bodrum Belediye Meclisi Toplanıyor

Bodrum Belediye Meclisi Toplanıyor

Bodrum Belediye Meclisi Haziran Ayı Olağan Toplantısı,  06.06.2024 Perşembe günü saat:14:00’de Konacık Mahallesinde bulunan Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek. Toplantının gündeminde 8 madde yer alıyor.

voyage otel

 

 

Toplantı 7 ve 10 Mayıs 2024 tarihli meclis tutanağının okunup onaylanmasıyla başlayacak. Başkanlıktan gelen önergeler ile komisyondan gelen raporların oylanacağı toplantıda önemli maddeler görüşülecek. İşte toplantı gündeminin maddeleri: .

 

 

1- İlçemiz Kumbahçe Mahallesi, İçmeler Mevkiinde, 177 ada 17 parselin kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan bir
kısım alana yönelik olarak hazırlanan “Tekne İmal ve Çekek Yeri” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin alınan komisyon raporunun görüşülmesi.
 

2- İlçemiz genelinde başta karavanlar olmak üzere umuma açık alanlara yapılan park ve konaklamalar neticesinde oluşan
rahatsızlık, çevre kirliliği, kötü görünüm gibi olumsuzlukların giderilmesi, ayrıca umuma açık alanların kirletilmesi
nedeni ile, Bodrum Belediye Başkanlığı Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin 6 maddesine fıkra eklenmesi konusunun
görüşülmesi.

 

3- Belediyemiz görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderlerin karşılanması amacıyla kamu veya özel bankalar ile finans
kurumlarından iç borç kullanılması ve konuya ilişkin iş ve işlemlerle birlikte, kredi kullanma tarihini tespit etmek,
kredi geri ödeme süresini değiştirmek, yapılan borçlanmanın iptalini istemek, krediyle ilgili temlik ve teminat vermek,
sözleşme ve evrakları imzalamak üzere Bodrum Belediye Başkanı Tamer MANDALİNCİ’ ye yetki verilmesinin
görüşülmesi.

 

4- Bodrum Belediyesine ait, Bodrum Belediyesi Personel AŞ., Bodrum Belediyesi Kültür Sanat Eğitim Spor Sanayi ve Ticaret AŞ ve Bodrum Belediyesi Gıda Enerji Eğitim Tur. San. Ve Tic. AŞ.’nin Genel Kurulunu toplamak, Yönetim
Kuruluna başkanlık etmek ve şirketin ticari faaliyetlerini sürdürebilmek için her türlü resmi kuruluşlar ile oda, vakıf ve
derneklerde şirketi temsil etmek ve mevzuattan kaynaklanan işlemleri sonuçlandırmak için Bodrum Belediye Başkanı
Tamer MANDALİNCİ’ ye yetki verilmesinin görüşülmesi.

 

5- Belediyemizin “İklim-Akıllı ve Su Tasarruflu Öncü Tarımın Kurak Akdeniz Bölgelerinde WEFE (Su- Enerji-Gıda-
Ekosistemleri) Bağlantısı Üzerindeki Etkisi” başlıklı projesi kapsamında imzalanması gereken konsorsiyum anlaşması,
taahhütname, anlaşma vb. evrakları Belediyemiz adına imzalamak üzere 05.01.2023 tarih ve 2023/17 sayılı Meclis
Kararı ile yetki verilen Belediye Başkanı Ahmet ARAS’ ın görev süresi sona erdiğinden aynı konuda Bodrum Belediye
Başkanı Tamer MANDALİNCİ’ ye yetki verilmesinin görüşülmesi.

 

6- Bodrum Belediyesi olarak TUBİTAK ve Gazi Üniversitesi ile ortak yürüttüğümüz, 01.01.2024 tarihinde başlayan, 3
yıl süreli DRIVING URBAN TRANSITIONS ORTAKLIĞI 223N022 numaralı ve “15 Dakikalık Şehirlere (15mc)
Geçişte Sokaklar ve Kentsel Alan Üzerindeki Çatışmaları Yönlendirmek” başlıklı proje kapsamında bulunan
konsorsiyum anlaşması, taahhütname, anlaşma vb. ilgili tüm iş ve işlemler için Belediyemiz adına Bodrum Belediye
Başkanı Tamer MANDALİNCİ’ ye yetki verilmesinin görüşülmesi.
(İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü)

 

7- Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz Çarşı Mahallesi 776 ada 15 parselde kayıtlı 115,40 m² yüzölçümlü taşınmazın
belediyenin asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere Muğla Büyükşehir Belediyesine tahsis talebinin 5393
sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince görüşülmesi.

 

8- Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz Turgutreis Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, tapunun 250 ada 7 parselinde
kayıtlı Şevket Sabancı Kültür Merkezinin zemin katında bulunan 181,22 m² yüzölçümlü alanın “Engelli Ailelerine
Kısa Mola Merkezi” ve idari ofis olarak Muğla Büyükşehir Belediyesine tahsis talebi ile kullanım süresinin 5393
sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince görüşülmesi.