• mesa
EGE Haber Girişi : 05 Ekim 2021 09:05

Belediyeden yangın bölgelerinde bulunan  öğrencilere  destek kararı!

Bodrum Belediye meclisi  önemli bir destek kararı aldı. Başta Mazı Mahallesi olmak üzere yangın nedeniyle gelir kaybına uğrayan ailelere destek olabilmek amacıyla öğrencilere  bir defaya mahsus eğitim yardımı yapılmasına karar verildi.

 Haber Merkezi - Dün toplanan Bodrum Belediye meclisi  önemli bir destek kararı aldı. Başta Mazı Mahallesi olmak üzere yangın nedeniyle gelir kaybına uğrayan ailelere destek olabilmek amacıyla öğrencilere  bir defaya mahsus eğitim yardımı yapılmasına karar verildi. Ödenecek miktar ise 250 TL olarak belirlendi. 

radisson ilanı

 

Bodrum Belediyesinin 2021 yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.  Konacık Mahallesindeki Herodot Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın şehir dışında olması nedeniyle Başkan Vekili İlknur Ülküm Seferoğlu başkanlık etti.  

Toplantının başında CHP’li meclis üyelerince önerge olarak sunulan “Bünyesindeki hisselerin tamamı belediyeye karşılıksız bağışı yapılan Faset Kuyumculuk Sanayi ve Limited Şirketinin ödenmeyen 425 bin TL sermayesinin ödenmesi, şirketin anonim şirkete dönüştürülmesi, şirket yönetim kurulu üyesi olarak Bodrum Belediye Başkanlığı tüzel kişiliğinin belirlenmesi ve temsilcinin Ahmet Aras olarak seçilmesi” meclis gündemine alındı. Madde daha sonra oybirliği ile kabul edildi.  

 

Yoğun gündemli  meclis toplantısının ilk gündem maddesi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Ortakent-Yahşi Mahallesi, 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı plan hükümlerinin Yapı başlıklı 3.14 maddesi ile 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı plan hükümlerinin Yapı başlıklı 3.18 maddesinde plan hükmü değişikliği” teklifine ilişkin, 27.09.2021 tarihli komisyon raporu oldu. Komisyon raporu, Muğla Büyükşehir Belediye Meclisine havale edildi. 

 

İkinci gündem maddesinde İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, “/5000 ve 1/1000 ölçekli plan teklif dosyalarında, planlamaya konu alanların mevcut ağaç rölevesi ve plan kotesinin yer almasının zorunlu hale getirilmesi” teklifinde komisyonun ek süre talebi kabul edildi. 

3’üncü gündem maddesinde belediyenin İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde açılacak Bodrum Belediyesi Konacık Anaokuluna gidecek öğrencilerden alınacak ücret, 1250 TL olarak belirlendi. 60 öğrencinin alınacağı anaokuluna istenen ücrete toplantıya katılanlardan fiyatın yüksek olduğu gerekçesiyle itiraz edenler oldu. 


 14  maddenin görüşüldüğü toplantıda  Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Meclis Üyesi Av. İlknur Ülküm Seferoğlu’nun maaşının belirlendiği 8’inci maddede bu maaşın Belediye Başkanı maaşının 2/3’ü olmasına karar verildi. 


Toplantıda alınan önemli kararlardan birisi de yangınzede öğrencilere yapılacak olan eğitim desteği oldu. Mazı Mahallesi, Mumcular Bayır Mevkii, Mumcular Yeniköy Mahallesi, Dereköy Mahallesi, Gökpınar Mahallesinde meydana gelen yangınlar nedeniyle gelir kaybına uğrayan ailelere destek olabilmek amacıyla ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir defaya mahsus eğitim yardımı yapılması hususunun görüşüldüğü 10’uncu maddede bu miktar 250 TL olarak belirlendi. 


 Bodrum Belediyesi 2022 Yılı ve İzleyen İki Yıl Bütçe Taslağı, Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesi ve2022 Yılı Performans Programının görüşüleceği 12,13 ve 14’üncü gündem maddeleri plan ve bütçe komisyonuna havale edildi. 

 

Bu 3 madde 19 Ekim günü saat 14.00’da yapılacak ek oturumla karara bağlanacak.