EGE Haber Girişi : 19 Ocak 2020 12:40

Ayvalık halkı, Karakoç Barajı'la doğa talanına topyekün karşı

Balıkesir Büyükşehir Meclisi Aralık ayı oturumunda konuyu gündeme getiren ve sürekli gündem de tutmak için çalışan Başkan Mesut Ergin, son olarak da köylülerin sesinin duyulmasına öncülük etti.

Ayvalık’ta Karakoç barajı projesine karşı, Karakoç köprüsünde basın açıklaması düzenlendi. Yapılan açıklamaya, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, Kent
Konseyi Başkanı Halil Çoşkun, Atatürkçü Düşünce Derneği Ayvalık Şubesi üyeleri, Çağdaş Yaşamı
Destekleme Derneği Ayvalık Şubesi üyeleri, Ayvalık Çevre Derneği üyeleri, Giritliler Derneği üyeleri, Ayvalık Tabiat Platformu üyeleri, siyasi parti temsilcileri ilçe ve köy muhtarları ile çok sayıda köylü katıldı.

 

radisson ilanı

Balıkesir Büyükşehir Meclisi Aralık ayı oturumunda konuyu gündeme getiren ve sürekli gündem de tutmak için çalışan Başkan Mesut Ergin, son olarak da köylülerin sesinin duyulmasına öncülük etti.


Ayvalık köylerinde yapılmak istenen Karakoç Barajı’na karşı proje alanı içerisinde yer alan Mutlu köy ve Kırcalar köyü arasında kalan Karakoç köprüsünde, yaşayan köylülerle beraber yapılan
basın açıklamasında hep bir ağızdan ‘’Karakoç Barajı’na Hayır’’ denildi.


Söz alan Milletvekili Ensar Aytekin’’ Büyük bir yıkımla, talanla karşı karşıyız. Cennet vatanımızın
bir çok yeri tehlike ile karşı karşıya. Biz milletvekilleri olarak, sizin hakkınızı savunmakla görevliyiz. Mecliste sizin hakkınızı savunmak için oradayız. Doğanın talan olmasına sonuna kadar karşıyız‘’ dedi.


Mutluköy, Kırcalar, Üçkabağaç köylerinin baraj yapımıyla yok olacağının altını çizen Kent Konseyi
Başkanı Halil Çoşkun’’ Nispi nemin yükselmesi ve sıcaklık artışıyla çiftçimiz yok olacak. Ağaçlar kuruyacak. Ayvalık zeytin ve zeytinyağının değeri de tehlike altındadır. Ayvalık yöre halkı istemediği halde proje çalışmaları hala devam ediyorlar. Zeytin sevdadır, emektir, yaşam biçimidir. Sessiz kalmayacağız. Karakoç Barajı’nı istemiyoruz.’’


MUHTAR AKTAŞ ‘’OVAMIZI ELİMİZDEN ALACAKLAR’’


Yüzde 80 köylünün geçimini buradan sağladığını belirten Kırcalar Muhtarı Yener Aktaş’’ Barajın buraya hiçbir faydası yok. Geçim kaynağımız tehlike altına girecek. Taban sularımız yüksek, baraj yapımına gerek yok. Amaç farklı olduğunu düşünüyoruz. Ovamızı elimizden alacaklar. ‘’ Karakoç İcme Suyu Barajı faydadan fazla zarar getireceğinin altını çizen Mutluköy Muhtarı Erdinç
Tügen’’ Köylülerimizin geçim kaynağı olan ve tamamı sular altında kalacak verimli tarım arazilerimizin kaybı ve çevresel gece ve gündüz nemi sebebi ile zeytin çiçek bağlama sürecinde
göreceği zarar mevcut zeytin tanesinde nemden oluşacak don ve kırağı zararları ve taş ocakları
çimento ocakları gibi faaliyetlerin başta doğa örtüsünü bozacağı sonra çok yakın bölgesinde bulunan köyleri toz bulutu ile kaplayıp boğacağı çevresindeki verimli tarla ve zeytinlikleri toz bulutu ile kaplayacağı için verimi ve kaliteyi düşürecek. Madra Barajından bu verimi toprakların olduğu ve yeni köye kadar uzanan tarımsal alanın hem verim kalitemizi artırmak hem de çiftçilerimize diğer sulanabilir bölgeler gibi eşit hizmet getirilmesi için Madra Barajı’ndan bir sulama kanalı getirilmesi doğamız tarımımız ve çiftçilerimiz için daha hayırlı olacaktır. ’’dedi.


ERGİN’’ BÖLGE İNSANIMIZIN EMEĞİ HEBA OLACAK’’


Söz alan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin "Hepiniz burada bulunma nedenimizi zaten biliyorsunuz. Şu anda bulunduğumuz bölgede, %80’i zeytinlik olan bu tarım topraklarında, Korunması gereken alanlar kapsamında bulunan Karakoç deresi üzerinde, içme suyu ihtiyacını karşılama amaçlı olarak Karakoç barajının yapılması planlanmaktadır.

 


 

 

Barajın yapılmasının planlandığı yer zeytinlik ve tarım arazisidir. Barajın yapımı için öngörülen alan yaklaşık 3.500 dönüm tarım arazisi olup, bu 3500 dönüm arazinin % 80’ ini zeytinlik vasfındadır. Bu zeytinlikler bölgede yaşayan ve başta zeytincilik olmak üzere tarımdan geçimini sağlayan hemşehrilerimizin kendi elleri ile diktikleri ve bir ömür harcayarak yetiştirdikleri zeytin dikmeleridi. Baraj yapıldığı taktirde tüm bu alan üzerindeki zeytinlerle birlikte bölge insanımızın bir ömür vakfettikleri emekleri de heba olacaktır. Karakoç Barajı bölgede eko-sistemi bozacak bölgenin iklimini olumsuz yönde etkileyecektir. Zaten oldukça azalan zeytin rezervine zarar verecek ve Barajın yapılacağı Toplam 3.500 dönüm alanın da % 80’inin zeytinlik olduğu gözetilirse bölgede zeytin rekoltesini olumsuz etkileyecektir. Bu nedenle, bölgede yaşayan ve geçimini büyük ölçüde zeytincilikten temin eden bölge insanımız ekonomik olarak da barajdan olumsuz etkilenecektir. Baraj, yapıldığında Karakoç sulak alanın yok olması ile birlikte bölgenin bitki örtüsü ve eko-sistemini bozacaktır. Barajın su toplama havzasında biriken su nedeniyle oluşacak nem nedeniyle barajın altında kalmaktan kurtulan ağaçların çiçekleri de etkilenecek, nemden dolayı yanan çiçekler zeytine dönemeyecek, baraj yakınındaki tüm zeytinlikler de barajdan olumsuz etkilenebilecektir. Barışın simgesi olan zeytinin ve oksijen kaynağı olan ormanlarımızın yok olmasının küresel ısınmanın dozajını daha da artıracağı açıktır. Ağaç kesilmesinin iklim değişikliğine sebep olduğu da unutulmamalıdır. Ayrıca baraj alanı kuşların göç yolu üzerinde olup, bu sulak alan kuşların doğal yaşam için hayati öneme haizdir. Unutulmamalıdır ki yaşadığımız bu topraklar sadece bize değil, tüm canlılara aittir.’’


ERGİN’’ BUNUN YOLU BİR SORUNU ÇÖZERKEN BAŞKA VE YENİ SORUNLAR ÜRETMEK
OLMAMALIDIR.’’


Ergin sözlerine ; bölgede özellikle yaz aylarında yoğunlaşan nüfus artışı gözetildiğinde içme suyu sıkıntılarının yaşandığı bilinen bir gerçektir. Elbette yeteri kadar ve sağlıklı içme suyuna kolayca ulaşabilmek her yurttaşın hakkıdır. Bu hakka erişimi mümkün kılmak için Devletin proje ve çözüm üretmesi de gereklidir. Ancak bunun yolu bir sorunu çözerken başka ve yeni sorunlar üretmek olmamalıdır. Yapılması planlanan Karakoç İçme suyu Barajının hemen yanı başında yakın zamanda yapılan sulama amaçlı Madra barajı bulunmaktadır. Bu barajın yapımı esnasında düzenlenen protokol gereği o tarihte mevcut bulunan Altınova Belediyemiz bu barajda hak sahibidir. Altınova Belediyemizin kapanmasından sonra bu hak Büyükşehir Belediyemize geçmiştir. Madra Barajı su
toplama havzasında kurulacak bir arıtma tesisi içme suyu elde edilmek suretiyle bölgenin gereksinimini karşılamak mümkün olabilecektir.
Bölgede yaşayan ve projeden doğrudan doğruya olumsuz olarak etkilenecek çiftçilerimiz projeyi
istememektedir. Projede ısrarcı olan Bakanlık epey yol kat etti. ÇED raporları alındı. 


ERGİN’’ 2017’DE YAPILAN ÇED TOPLANTISIN’NDA YEREL YÖNETİMDEN KİMSE YOKTU’’

 


Hatırlarsınız bundan kısa bir süre önce Karaayıt’taki Maden sahasının genişletilmesi için bir ÇED toplantısı yapılmak istendi. Ben Karaayitli hemşehrilerimle ve siz Ayvalık sevdalıları ile birlikte o gün orada ÇED toplantısını yaptırmadık. Karakoç Barajının yapılmasına ilişkin ÇED toplantısı yanılmıyorsam Eylül 2017 tarihinde Çakmak Köyümüzde yapılmıştı. Hatırlıyorum çünkü o tarihte ben ve benimle birlikte 2-3 arkadaşım yapılmak istenen bu projeye itiraz için, ÇED toplantısında bölge insanımıza destek için Çakmak Köyü kahvesinde sizlerle birlikteydik. Üzülerek ifade etmeliyim ki o tarihte yapılan ÇED toplantısında sizlere ve haklı itirazlarınıza destek olmak için Ayvalık Yerel Yönetiminden kimse yoktu. Bu nedenle projede epey yol alındı, belki de biraz geç kalındı. Fakat biz yılmadan sizin sesiniz olacağız. Çünkü üzülerek görüyoruz ki, tepelerde oturanlar oluşacak bu duruma kör, bölgeden yükselen bu seslere sağırlar.’’


Başkan Ergin sözlerine köylülere seslenerek ‘’Ayvalık belediyesi olarak buradan size söz veriyorum. Hemşehrilerimizin haklı itirazlarına her zaman destek olacağız, onların sesine kulak sözüne dil olacağız, onların haklarını savunmak için hukuki platformda verilecek her türlü mücadelede hemşehrilerimizin yanında olacağız; şeklinde konuşarak tamamladı.