GÜNCEL Haber Girişi : 25 Eylül 2021 15:02

Akbelen Ormanı bilirkişi hakimi HSK'ye şikayet edildi

Muğla'nın Milas İlçesi'ne bağlı İkizköy Akbelen Ormanı'nda devam eden yargı sürecine ilişkin  Bilirkişi Hâkimi Yüksel, Hâkimler ve Savcılar Kuruluna şikâyet edildi.

Muğla'nın Milas İlçesi'ne bağlı İkizköy Akbelen Ormanı'nda devam eden yargı sürecine ilişkin  Bilirkişi Hâkimi Yüksel, Hâkimler ve Savcılar Kuruluna şikâyet edildi.

radisson ilanı

 

Geçtiğimiz günlerde İkizköy-Akbelen ormanında Bilirkişi heyeti tarafından yapılan keşif sırasında davanın avukatları Arif Ali Cangı ve İsmail Hakkı Atal’a ‘ruh hastası’, çevre gönüllüsü Çevre Mühendisi Deniz Gümüşel’e ‘geri zekalı’ diyen ve bilirkişi heyetinde bulunan hâkim Murat Yüksel için; taraflı tutumu nedeniyle hâkimlik mesleğinden el çektirilmesi için, KARDOK gönüllü avukatı İsmail Hakkı Atal tarafından Hâkimler ve Savcılar Kuruluna şikayet dilekçesi verildi.

 

Birgün'de yer alan habere göre, Avukat Atal, gelişmeler hakkında şu bilgileri verdi: “740 dönümlük Akbelen ormanının kesim izni iptali -açık maden işletme izni iptali konulu Muğla 1. İdare Mahkemesinin 2021 /563 E. sayılı davamızda 7.09.2021 günü, başından itibaren keşfi taraflı olarak yöneten, ardından tutumunu gizleyemeyerek davacı vekilleri olan Av. Arif Ali Cangı ve Av. İsmail Hakkı Atal'a ‘Ruh Hastası’, İkizköy Çevre komitesinden Deniz Gümüşel arkadaşımıza da ‘geri zekalı’ diyerek hakaret eden 173381 sicil nolu Muğla 1. İdare Mahkemesi hâkimi Murat Yüksel hakkında keşif mahallinde reddi hakim talebinde bulunmuştuk.”

 

“Keşiften sonra ise hâkim Murat Yüksel'in dosyada herhangi bir görevlendirme yazısı olmaksızın keşfe son anda katıldığını ve hatta keşiften bir gün önce mahkeme kaleminde hazırlanan tutanaklarda da ismine yer açılmadığını fark ettik” diyen KARDOK gönüllü Avukatı Atal açıklamasını şöyle sürdürdü: “Karadam ve Karacahisar Doğayı ve Çevreyi Koruma derneğinin ( KARDOK ) davacı, Orman Genel Müdürlüğünün davalı olduğu Muğla 1. İdare Mahkemesinin 2021 /563 E. sayılı dava dosyasıyla OGM’nin Yeniköy -Kemerköy termik santrali ( LİMAK-İÇTAS ortaklığına) Anayasanın 10. maddesine göre; ‘Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.”

 

Av. Atal şöyle devam etti: “Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde (...) kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar şeklindeki emredici anayasa hükmünü çiğneyerek, termik santral şirketine -yani bir zümreye ayrıcalık tanıyan, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine, Hâkimler ve Savcılar Kanununa, idari yargılama usulü kanununa ve Hukuk Muhakemeleri Kanununa aykırı yargılama faaliyeti yürüten ve keşif sırasında davacı vekillerine ‘ruh hastası’ -İkizköy çevre komitesi üyesi Deniz Gümüşel'e ‘geri zekalı’ diyerek hakaret ve görevi kötüye kullanma suçlarını işleyen; Muğla 1. İdare Mahkemesi hâkimi Murat Yüksel'in hâkimlik mesleğinden el çektirilmesi için hâkimler ve savcılar kuruluna şikayet dilekçemizi gönderdiğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.”