EGE Düzenleme Tarihi : 17 Ekim 2020 12:18 Haber Girişi : 17 Ekim 2020 12:26

BESA projesinde flaş gelişme! 'ÇED gerekli değildir' ısrarına yargı engeli

Bodrum Hebil mevkiinde BESA Marin A.Ş. tarafından yapılan “Turizm Konaklama Tesisi, Tatil Evleri (Konut) Projesi, İskele ve Kıyı Düzenlemesi” Projesi için verilen ÇED Gerekli Değildir kararı, Mahkemece iptal edildi. 

2015 yılından bu yana hem idareler hem de ilgili Şirket tarafından gerçekleştirilen hukuka aykırı işlemlerle; ekolojik dokusu tahribata uğratılan, bitki örtüsü yok edilen, canlı yaşamı zarar gören Bodrum Hebil mevkiinde BESA Marin A.Ş. tarafından yapılan “Turizm Konaklama Tesisi, Tatil Evleri (Konut) Projesi, İskele ve Kıyı Düzenlemesi” Projesi için verilen ÇED Gerekli Değildir kararı, Mahkemece iptal edildi. 

 

Bodrum Hebil mevkiinde, 2015 yılından bu yana gerçekleştirilen izinsiz hafriyat ve dolgu faaliyetleriyle bölgenin ekolojisini telafisi mümkün olmayacak biçimde tahrip eden,deniz canlılarına zarar veren,bitki örtüsü yok eden,doğal dengeyi bozan faaliyetlerin gerçekleştirildiği BESA Marin A.Ş. tarafından yapılan “Turizm Konaklama Tesisi, Tatil Evleri (Konut) Projesi, İskele ve Kıyı Düzenlemesi” Projesi kapsamında 2020 yılında Muğla Valiliğince “ÇED Gerekli Değildir Kararı” verilmişti. 

 

TMMOB tarafından, hem kara hem de deniz coğrafyasında onlarca canlının yaşam sürdüğü yarımadanın, kara ve deniz ekosisteminin telafisi imkansız zararlara uğratılmasına, canlı yaşamının zarar görmesine, bitki örtüsünün yok edilmesine, tepelerin düzleştirilerek bölge ekolojisinin bütünüyle değiştirilmesine yol açan, 3194 sayılı Yasa başta olmak üzere mevzuata aykırı süreçler yürütülen proje kapsamında verilen ÇED Gerekli Değildir kararının iptali istemiyle İdare Mahkemesinde dava açılmıştı.

 

Muğla İdare Mahkemesince; “ [P]rojenin Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-1 Listesinin 42. maddesi kapsamında değerlendirilerek çevresel etki değerlendirmesi
sürecine tabi tutulması gerektiği; idare tarafından, projenin seçme eleme kriterlerine tabi projeler kapsamında değerlendirilmek suretiyle verilen dava konusu "ÇED Gerekli Değildir" kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” gerekçesiyle dava konusu kararın iptaline karar verilmiştir.